Báo Công lý
Thứ Ba, 31/3/2020

Lộ diện danh sách ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020

11/12/2015 08:11 UTC+7
(Công lý) - Ngày 9/12/2015, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố Biên bản kiểm phiếu danh sách đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-20120).

Đồng thời ông Trần Tấn Lộc giữ điều hành Eximbank từ ngày 10/12/2015 thay ông Phạm Hữu Phú.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI sẽ 11 người, tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có tối thiểu một thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hồ sơ các ứng cử viên nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Cao Xuân Ninh (đại diện 6 cổ đông đề cử giữ 138.766.206 cổ phiếu, tỷ lệ 11,287%), ông Naoki Nishizawa (đại diện 1 cổ đông giữ 123.552.291 cổ phiếu, tỷ lệ 10,05%), ông Yasuhiro Saitoh (đại diện 3 cổ đông giữ 123.552.291 cổ phiếu, tỷ lệ 10,05%), ông Đặng Phước Dừa (đại diện 64 cổ đồng giữ 126.903.088 cổ phiếu, tỷ lệ 10,322%), ông Ngô Thanh Tùng (đại diện 7 cổ đông giữ 125.326.304 cổ phiếu, tỷ lệ 10,194%), ông Phạm Hữu Phú (đại diện 24 cổ đông giữ 123.617.460 cổ phiếu, tỷ lệ 10,055%), ông Trần Ngô Phúc Vũ (đại diện 42 cổ đông giữ 129.294.394 cổ phiếu, tỷ lệ 10,517%) và ông Trần Ngọc Tâm (đại diện 36 cổ đông giữ 144.110.868 cổ phiếu, tỷ lệ 11,722%).

Danh sách 8 nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị đại diện cho 183 cổ đông giữ 1.035.122.902 cổ phiếu, tương đương 84,197% vốn điều lệ của Eximbank.

Ông Phạm Hữu Phú được nhóm cổ đông sở hữu cổ phần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI nhưng theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Hữu Phú xin không tiếp tục ứng cử Hội đồng quản trị. Ngoài chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Hữu Phú còn giữ chức Tổng Giám đốc Eximbank.

Lộ diện danh sách ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Phạm Hữu Phú. Ảnh: N.N

Tuy nhiên, ông Phạm Hữu Phú đã từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 10/12/2015. Ông Trần Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc thường trực được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Eximbank từ ngày 10/12/2015.

Ông Trần Tấn Lộc sinh năm 1969, học vị Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Trước khi về làm việc tại Eximbank, ông đã có 5 năm công tác tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM. Ông Trần Tấn Lộc có 20 năm công tác tại Eximbank và đã qua nhiều vị trí tại các phòng ban khác nhau tại Eximbank trước khi bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực từ năm 2007.

Lộ diện danh sách ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Trần Tấn Lộc (giữa). Ảnh: Eximbank

Được biết, Hội đồng quản trị Eximbank hiện này gồm Chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hà Thanh Hùng, 5 Phó chủ tịch Phạm Hữu Phú, Naoki Nishizawa, Nguyễn Quang Thông, Hoàng Tuấn Khải, Đặng Phước Dừa, thành viên Đặng Anh Mai và thành viên độc lập Lawrence Justin Wolfe.

Trong khi đó Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) sẽ là 5 thành viên. Hồ sơ các ứng cử viên nhân sự dự kiến làm thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI gồm: ông Trần Lê Quyết (đại diện 6 cổ đông giữ 138.766.206 cổ phiếu, tỷ lệ 11,287%), bà Phạm Thị Mai Phương (16 cổ đông giữ 123.509.403 cổ phiếu, tỷ lệ 10,046%), ông Trần Ngọc Dũng (31 cổ đông giữ 169.209.212 cổ phiếu, tỷ lệ 13,763%) và ông Trịnh Bảo Quốc (7 cổ đông giữ 125.326.304 cổ đông, tỷ lệ 10,194%).

Ban Kiểm soát Eximbank hiện nay gồm: Trưởng Ban Kiểm soát Đặng Hữu Tiến, 2 Phó Trưởng ban Nguyễn Hồng Long, Trần Lê Quyết và thành viên Nguyễn Thị Phụng.

Theo dự kiến, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Eximbank được tổ chức vào lúc 8 giờ, thứ Ba, ngày 15/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP.HCM.

Như Nguyễn - Thu Thủy

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật