Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

19/6/2014 10:13 UTC+7
(Công lý) - Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BHS, DPM, FLC, FPT, HAP, HCM, NLG, SMC, SSI và VNM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BHS – CTCP Đường Biên Hòa

Mức giá hiện tại: 11,900

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch trong các phiên gần đây gia tăng gần mức bình quân 20 phiên gần nhât (tương đương 150,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang có tín hiệu xuất hiện trở lại và nhà đầu tư giao dịch bớt thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Giá vẫn chưa vượt lên bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 12,200 – 12,300) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn chưa thực sự quay trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét tích lũy nhẹ ở quanh vùng 10,000 -11,000 (tương đương đáy cũ tháng 11/2013) hoặc khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng 12,200 – 12,300.

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 32,600

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle, Doji và Inverted Hammer xuất hiện nhiều cho thấy giá đang giằng co mạnh và chưa xác định rõ xu hướng trong ngắn hạn.

Khối lượng tiếp tục tình trạng sụt giảm và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,400,000 đơn vị) cho thấy lực cầu khá yếu và tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng hơn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét tích lũy nếu giá test lại vùng 29,500 – 31,000 (vùng đáy cũ tháng 5/2014) với quan điểm cần tranh thủ thoát trạng thái khi giá xuyên thủng vùng này.

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

FLC – CTCP Tập Đoàn FLC

Mức giá hiện tại: 10,900

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy động lực phục hồi đang có tín hiệu chững lại trong ngắn hạn. Thanh khoản thiếu ổn định và đang ở dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 11.3 triệu đơn vị/phiên) trong phiên ngày 18/06/2014 cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng.

Giá đang duy trì bên dưới đường SMA100 nên ngưỡng này sẽ là kháng cự mạnh trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh bán ra khi giá hồi phục trở lại vùng 11,200 – 11,500 (tương đương SMA100). Vùng bắt đáy là vùng 7,800 – 8,400 (đáy cũ tháng 01/2014), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 46,600

Tín hiệu kỹ thuật: Đường SMA200 (tương đương vùng 40,500 - 42,000) chưa bị phá vỡ và hỗ trợ tốt cho giá nên xu hướng tăng trưởng dài hạn của FPT vẫn chưa bị đảo ngược.

Bollinger Bands đang co thắt lại cho thấy FPT đang giằng co mạnh và có thể sắp có biến động lớn xảy ra khi dải này bung nén trở lại trong các phiên tới.

Khối lượng giao dịch suy yếu trong thời gian gần đây và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 850,000 đơn vị) cho thấy lực cầu chưa có tín hiệu quay trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá duy trì trên vùng 44,000 – 46,000 (middle của Bollinger Bands).

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

HAP – CTCP Tập Đoàn Hapaco

Mức giá hiện tại: 8,900

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ hoàn toàn đường SMA 100 nên xu hướng tăng trưởng ngắn hạn cũng như trung hạn của HAP đang có tín hiệu quay trở lại khá mạnh mẽ. Tuy nhiên Inverted Hammer xuất hiện cho thấy giá đang đối diện với nhiều áp lực chốt lời.

Đỉnh cũ tháng 04/2012 (vùng 10,000 – 10,500) sẽ là kháng cự nếu giá tiếp tục tăng trưởng trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã tích lũy thành công chốt lời dứt khoát ở vùng 10,000 – 10,500.

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

HCM – CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 35,300

Tín hiệu kỹ thuật: Đường SMA200 (tương đương vùng 24,000 - 25,000) chưa bị phá vỡ và hỗ trợ tốt cho giá nên xu hướng tăng trưởng dài hạn của HCM chưa bị đảo ngược.

Giá đang bám biên trên của Bollinger Bands và tăng trưởng nên đà tăng dự kiến sẽ còn tiếp diễn.

Khối lượng giao dịch thiếu ổn định trong thời gian gần đây và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.2 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thật sự mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 31,000 – 32,000 (middle của Bollinger Bands).

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Mức giá hiện tại: 17,500

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng khớp lệnh đã sụt giảm trở lại và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 37,000 đơn vị) trong phiên ngày 18/06. Điều này cho thấy lực cầu của nhà đầu tư vẫn chưa ổn định.

Các mẫu hình nến xanh xuất khá nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý dù giằng co nhưng đã bớt thận trọng hơn.

Trendline trung hạn (tương đương vùng 16,500 – 17,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét tích lũy khi giá test trendline trung hạn (tương đương vùng 16,500 – 17,500).

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

SMC – CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC

Mức giá hiện tại: 9,400

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến White Candle xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy khả năng hồi phục đang có tín hiệu nhẹ.

Đường SMA100 (vùng 12,000 – 12,500) đã bị xuyên thủng hoàn toàn nên xu hướng tăng trưởng dài hạn đã bị đảo ngược hoàn toàn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã tích lũy thành công xem xét chốt lời dần quanh vùng 10,000 – 10,500 (đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 04/2014). Chỉ mua trở lại nếu giá vượt lên trên vùng này.

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 25,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vừa chớm vượt lên bên trên đường SMA100 trong phiên ngày 18/06. Nếu duy trì thành công bên trên đường này thì triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn sẽ được nâng cao.

Giá cũng đang ở bên trên đường middle của Bollinger Bands (vùng 24,000 – 24,500) nên đường này sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất nếu có thoái lui trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá về gần vùng vùng 24,000 – 24,500, với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá diễn biến bi quan và xuyên thủng vùng này.

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Mức giá hiện tại: 122,000

Tín hiệu kỹ thuật: Black Candle xuất hiện liên tục cho thấy xu hướng giảm đang chi phối. Bên cạnh đó, Bollinger Bands đang bung nén nên nguy cơ điều chỉnh vẫn còn trong ngắn hạn.

SMA dài hạn (SMA100, SMA200) tương đương vùng 135,000 - 137,000 sẽ là ngưỡng kháng cự nếu giá phục hồi trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chỉ tích lũy quanh mốc 110,000 (đáy cũ tháng 04/2013) hoặc khi giá phá vỡ middle của Bollinger Bands (tương đương 125,000).

Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock 

Nguyễn Quang Minh

Bạn đang đọc bài viết Ngày 19/06: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật