Báo Công lý
Thứ Tư, 19/2/2020

Kết luận thanh tra Agribank: Hàng loạt sai phạm!

28/1/2014 13:42 UTC+7
(Công lý) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) với hàng loạt sai phạm được đưa ra.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hoạt động tín dụng của Agribank để xảy ra nhiều khuyến điểm, vi phạm trong huy động và cho vay, bao gồm các hoạt động bão lãnh và xử lý rủi ro.

Cụ thể từ năm 2009 đến hết năm 2011, Agribank đã chi tiền môi giới huy động vốn cho đối tượng không phải là các tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động môi giới; chi môi giới huy động vốn với lãi suất vượt mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước (14%/năm), trong đó chi môi giới làm cho lãi suất vượt 14%/năm hơn 283 tỷ đồng, một số trường hợp chi môi giới có dấu hiệu lập chứng từ chi tiền không đúng nhằm hợp thức hồ sơ hoặc tẩy xóa, sữa chữa tài liệu, chứng từ chi môi giới huy động vốn.

Vi phạm quy định về thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng với 189 khách hàng với tổng dư nợ 13,816 tỷ đồng, nợ xấu là 1.046 tỷ đồng.

Vi phạm quy định về huy động và cho vay vàng với số lượng lớn, kéo dài, kể cả khi có quy định cấm của NHNN. Không đánh giá những yếu tố rủi ro và phương án phòng ngừa rủi ro với giá vàng và giá bất động sản.

Vi phạm quy định của NHNN về tỷ lệ cấp tín dụng vượt 20% vốn tự có của Agribank đối với các công ty con mà ngân hàng này nắm quyền kiểm soát, kể cả khi NHNN chỉ đạo bằng văn bản vẫn tiếp tục cho vay với số lượng lớn (2,001 tỷ đồng và 148,464 chỉ vàng).

Cấp tín dụng 4,000 tỷ đồng cho Agriseco, là công ty chứng khoán do Agribank kiểm soát thông qua việc ứng vốn và đầu tư trái phiếu của chính công ty này.

Phát hành thư bảo lãnh thanh toán cho ALC II vay vốn của BHXH Việt Nam không đúng quy định với số lượng lớn, khi đến hạn đã phải trả thay gần 209 tỷ đồng.

Cho ALCI, ALCII vay tiền mua các khoản nợ phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính, cho vay mua tài sản đầu tư, cho thuê tài chính…Đến 31/12/2012 dư nợ cho vay mua tài sản đầu tư, tài sản cho thuê tài chính là 1,072 tỷ đồng trong đó nợ xấu 35.5 tỷ; dư nợ mua các khoản phải thu của ALC II là 187.8 tỷ đồng.

Thực hiện vay và cho vay với các tổ chức tín dụng có một số vi phạm, khuyến điểm:

+ Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, từ ngày 01/01/2011 không có nghiệp vụ gửi tiền và nhận tiền gửi giữa các tổ chức tín dụng, nhưng năm 2011, Agribank vẫn thực hiện gửi tiền và nhận tiền gửi có kỳ hạn với các tổ chức tín dụng khác với tổng doanh số rất lớn: gửi 423,954 tỷ đồng, 14 tỷ USD, 828 triệu EUR; nhận tiền gửi 52,384 tỷ đồng, 357 triệu USD, 16 triệu EUR. Các giao dịch này thực chất là lách quy định về tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng, làm tăng "giả tạo" tổng tài sản trên báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch.

+ Mặt khác, Agribank còn thực hiện giao dịch gửi tiền, cho vay đối với các TCTD khác thời hạn 3-5 năm trong khi nguồn vốn cho vay không được xác định thời hạn, làm giảm chức năng dự trữ thanh khoản của nguồn vốn. Cuối 2009, Agribank đã phải vay NHNN 5,000 tỷ đồng để xử lý mất cân đối thanh khoản.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra Ngân hàng Agribank có nhiều sai phạm các quy định trong khâu của quy trình cho vay và bảo lãnh.

Việc phân loại nợ có nhiều vi phạm dẫn đến chưa phản ánh đúng chất lượng tín dụng, nhất là tình trạng nợ xấu. Thanh tra đã rà soát lại việc phân loại nợ trên số liệu và báo cáo của Agribank và xác định tỷ lệ nợ xấu là 12.71%; nếu loại trừ các khoản nợ đã cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì nợ xấu là 12.21%; nếu loại trừ nợ xấu đã hạch toán ngoại bảng, cam kết ngoại bảng thì nợ xấu là 9.83%; kết quả kiểm tra trực tiếp 62 hồ sơ tín dụng với dư nợ hơn 15 nghìn tỷ đồng cũng cho thấy, khả năng nợ xấu của Agribank còn có thể cao hơn.

Về xử lý rủi ro, qua kiểm tra 23 hồ sơ xử lý rủi ro cho thấy hầu hết các hồ sơ đều có nguyên nhân chủ quan xuất phát từ Agribank. Việc xử lý rủi roc ho vay đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú – Chi nhánh Chợ Lớn là điển hình về vi phạm nêu trên, gây thiệt hại 507 tỷ đồng và 20,634 lượng vàng.

Về hoạt động đầu tư tài chính, Agribank có nhiều vi phạm, không hiệu quả, trong đó có trường hợp vi phạm nghiêm trọng, mất vốn rất lớn hoặc nguy cơ thiệt hại lớn.

Điển hình vào năm 2009, các công ty con 100% vốn đầu tư của Agribank lỗ 1,782 tỷ đồng, năm 2010 lỗ 4,393 tỷ đồng. Hai công ty cho thuê tài chính ALC I và ALC II có nhiều vi phạm nghiêm trọng, lỗ lớn và mất hoàn toàn vốn chủ sở hữu.

Việc đầu tư 144 tỷ đồng cổ phiếu CMC giá 72,000 đồng/cp thì đến thời điểm 31/12/2011 thị giá chỉ còn 20.3 tỷ đồng. Việc đầu tư kinh doanh cổ phiếu tại Agribank chi nhánh TPHCM trong 4 năm (2008-2011) lỗ 46.27 tỷ đồng.

Việc đầu tư 5 triệu cổ phiếu Haland trị giá 275 tỷ đồng chưa tuân thủ quy định và thị giá sau đó giảm còn 84.4 tỷ đồng; Agriseco đầu tư 287 mã cổ phiếu giá trị ban đầu 576 tỷ đồng giảm còn 294 tỷ đồng.

Về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa 2 doanh nghiệp trực thuộc còn vi phạm, dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Về quản lý thực hiện đầu tư xây dựng còn nhiều khuyết điểm, vi phạm ở nhiều khâu trong các giai đoạn của quá trình đầu tư với tổng số tiền sai phạm là 8,128 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng: vốn đầu tư xây dựng hàng năm tại Agribank là rất lớn (1,500 tỷ đồng) nhưng chưa thực sự quan tâm tương xứng dẫn đến nguy cơ lãng phí, thất thoát.

Cuối cùng là việc buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Trung tâm công nghệ thông tin. Đáng chú ý, khi phát hiện Nguyễn Ngọc Ánh lợi dụng chức vụ quyền hạn, giả mạo, tham ô tài sản chiếm đoạt của Nhà nước hơn 33 tỷ đồng, có dấu hiệu nghiêm trọng cấu thành tội phạm, nhưng Agribank xử lý thu hồi tiền chưa đủ và không chuyển cho cơ quan điều tra để truy tố trước pháp luật.

Về kết quả chấn chỉnh khắc phục, Thanh tra cho biết Agribank đã rà soát lại và cơ cấu lại bộ máy, mạng lưới. Đến nay đã xử lý kỷ luật 158 cán bộ, nhân viên trong đó miễn nhiệm 16 giám đốc. Mới thu hồi được 71 triệu đồng chi cho môi giới và khách hàng; Hoàn thành tất toán trạng thái vàng.

Về hoạt động tín dụng, với 155 khách hàng được thanh tra, Agribank đã giảm 686 tỷ đồng dư nợ gốc, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro 4.004 tỷ đồng…

Về đầu tư tài chính và ủy thác đầu tư, đã thu hồi 1.296 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng của khoản đầu tư hơn 2.000 tỷ trái phiếu Agriseco; 1.400 tỷ đồng tiền lãi và gốc phát sinh của hợp đồng môi giới với Agriseco.

Về giao dịch gửi tiền, đã tất toán xong hơn 50 triệu USD với LienVietPostBank.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Thống đốc NHNN kiểm điểm và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quyền chủ sở hữu đối với các vi phạm xảy ra tại Agribank, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh những sai phạm nói trên.

Kiến nghị giao các bộ, ngành liên quan xác định tiêu chí cơ bản làm cơ sở đánh giá hậu quả thiệt hại gây ra trong hoạt động tín dụng, tránh tùy tiện hoặc mâu thuẫn giữa các cơ quan chức năng, gây khó khăn, cản trở và không khách quan trong xử lý vi phạm hoạt động tín dụng hiện nay.

Đối với Agribank, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và từng cá nhân vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra, đồng thời có biện pháp thu hồi số tiền vi phạm. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị chuyển 15 hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm sang Bộ Công an điều tra, xử lý theo pháp luật.

Sanh Tín

Bạn đang đọc bài viết Kết luận thanh tra Agribank: Hàng loạt sai phạm! tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật