Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Bản tin ETF 10/06: FTSE Vietnam bất ngờ thêm vốn, V.N.M rút nhẹ trước tái cơ cấu danh mục

10/6/2014 13:26 UTC+7
(Công lý) - Giới đầu tư ngoại lại rút vốn nhẹ khỏi quỹ V.N.M khi kỳ tái cơ cấu danh mục sắp tới gần. Tuy vậy, quỹ FTSE Vietnam bất ngờ tiếp tục được nhận thêm vốn.

Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M): Tiếp tục rút bớt vốn, giao dịch premium mạnh

Số liệu mới nhất cho thấy, giới đầu tư nước ngoài tiếp tục rút bớt vốn khỏi quỹ V.N.M trong phiên cuối tuần trước (06/06) với giá trị 1.03 triệu USD. Số ccq của quỹ V.N.M đã giảm 50 ngàn so với phiên trước đó (05/06) hay giảm 100 ngàn so với phiên ngày 04/06 và đang dừng tại mức 25.80 triệu ccq. Như vậy, trong hai phiên ngày 05/06 và 06/06, quỹ V.N.M đã bị rút ra tổng cộng 2.04 triệu USD.

Tuy vậy, TTS của quỹ V.N.M đã tăng thêm 8.4 triệu USD so với phiên ngày 05/06 và đạt 530.9 triệu USD trong phiên ngày 06/06 nhờ sự tăng điểm trở lại của TTCK Việt Nam.

Ccq V.N.M tiếp tục được giao dịch ở mức premium cao hơn trong phiên 06/06 với 0.94% sau khi giao dịch trạng thái premium trở lại trong phiên 05/06.

Với việc bị rút vốn, quỹ V.N.M đã tiếp tục bán ra cổ phiếu ở tất cả các mã trong danh mục, nhiều nhất vẫn là ITA, SHB, VCB, VCG, PVS, OGC.

Bảng 1: Biến động của quỹ V.N.M đến ngày 06/06/2014

Bản tin ETF 10/06: FTSE Vietnam bất ngờ thêm vốn, V.N.M rút nhẹ trước tái cơ cấu danh mục

Bảng 2: Giao dịch cổ phiếu cơ sở của quỹ V.N.M đến ngày 06/06/2014

Bản tin ETF 10/06: FTSE Vietnam bất ngờ thêm vốn, V.N.M rút nhẹ trước tái cơ cấu danh mụcBản tin ETF 10/06: FTSE Vietnam bất ngờ thêm vốn, V.N.M rút nhẹ trước tái cơ cấu danh mục

FTSE VIETNAM UCITS ETF: Bất ngờ tiếp tục nhận thêm vốn và giao dịch premium

Quỹ FTSE Vietnam tiếp tục được nhận thêm vốn trong phiên ngày 04/06 sau lần rót vốn vào phiên ngày 30/05. Theo đó, số ccq FTSE Vietnam tăng thêm 40 ngàn ccq so với phiên ngày 04/06, thấp hơn số ccq tăng thêm trong ngày 30/05 là 170 ngàn. Số ccq FTSE Vietnam tính tới ngày 04/06 là hơn 13.48 triệu ccq.

Tuy nhiên, TTS của quỹ đã giảm thêm trong phiên này với mức giảm 5.74 triệu USD là do TTCK Việt Nam vẫn đang trong đà rớt điểm. Như vậy, TTS của quỹ đã giảm tổng cộng gần 11.8 triệu USD từ ngày 02 – 05/06, trong khi tăng thêm 210 ngàn ccq.

Ccq FTSE Vietnam vẫn giao dịch discount trong phiên 03/06 với -0.35% nhưng đã chuyển qua giao dịch premium 0.23% trong phiên 04/06.

Bảng 3: Biến động của quỹ FTSE Vietnam đến ngày 04/06/2014

Bản tin ETF 10/06: FTSE Vietnam bất ngờ thêm vốn, V.N.M rút nhẹ trước tái cơ cấu danh mục

Danh mục cổ phiếu cơ sở của quỹ ước tính tăng thêm cổ phiếu ở 8 mã và giảm bớt cổ phiếu ở 13 mã.

Bảng 4: Giao dịch cổ phiếu cơ sở của quỹ FTSE Vietnam đến ngày 04/06/2014

Bản tin ETF 10/06: FTSE Vietnam bất ngờ thêm vốn, V.N.M rút nhẹ trước tái cơ cấu danh mục

Nguồn dữ liệu: Vaneck, Bloomberg, Deutsche Bank, IndexUniverse, Ước tính của Vietstock (Ước tính tốt nhất dựa trên thông tin công bố, có thể không chính xác).

Thu Hoa

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật