Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

TAND hai cấp tỉnh Nam Định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

31/1/2015 10:08 UTC+7
(Công lý) - Ngày 30/1, TAND hai cấp tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2015, đồng thời trao các quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án cho các những cá nhân có nhiều đóng góp đối với TAND.

TAND hai cấp tỉnh Nam Định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Thường trực TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao

Năm 2014, các loại án TAND hai cấp tỉnh Nam Định thụ lý, giải quyết đều gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp. Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và sâu sát nên các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn luật định, chất lượng xét xử được nâng cao. Tòa án hai cấp đã giải quyết, xét xử 3.523 vụ, việc, đạt tỷ lệ 99,5%. Số vụ án còn lại là 18 vụ, đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các vụ án hình sự được xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm. Hình phạt mà các Tòa án áp dụng đối với bị cáo được xem xét thận trọng bảo đảm đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Các Tòa án tổ chức 112 phiên tòa lưu động (tăng 23% so với cùng kỳ), đã phát huy tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với nhân dân.

Trong giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, TAND hai cấp đã tích cực làm tốt công tác hòa giải, thu thập chứng cứ khách quan và phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, nên chất lượng giải quyết, xét xử các loại án này được nâng lên, tỷ lệ hòa giải thành chiếm 51,5%.

Trong công tác giải quyết xét xử các vụ án hành chính, TAND hai cấp đã chú trọng việc tổ chức đối thoại, phối hợp với các cơ quan hữu quan để xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ nhằm giải quyết các vụ án nhanh chóng, kịp thời. Do đó, kết quả xét xử được đảm bảo, đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích  hợp pháp của các tổ chức, công dân và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

TAND hai cấp tỉnh Nam Định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa trao quyết định bổ nhiệm cho 9 Thẩm phán

Cùng với công tác xét xử, TAND hai cấp tỉnh Nam Định cũng đẩy mạnh công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp tục được kiện toàn, chất lượng được nâng lên cả về trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét xử trong tình hình hiện nay. Nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất, các phong trào thi đua được đẩy mạnh thực sự là động lực giúp TAND hai cấp tỉnh Nam Định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2014, TAND tỉnh Nam Định và TAND Tp. Nam Định được tặng thưởng Cờ thi đua của TANDTC; TAND huyện Hải Hậu được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Văn phòng, Phòng Tổ chức - Cán bộ, TAND huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Xuân Trường được Chánh án TANDTC, UBND tỉnh Nam Định tặng thưởng Bằng khen. Nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua TAND…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Nam Định đã đề ra nhằm bảo đảm mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, TAND hai cấp tỉnh Nam Định xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015. Cán bộ, công chức Tòa án tỉnh Nam Định quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2015 với chủ đề: Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước và nhân dân, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III.

Quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Hòa nêu rõ, năm 2014, cả nước nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của những bất ổn của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, cùng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của quân và dân tỉnh Nam Định đã vượt lên những khó khăn, thách thức. Qua theo dõi cho thấy, năm 2014, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 12,5% so với năm 2013.  Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được được đảm bảo.

Đối với hoạt động của các TAND tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả rất tiến bộ; các Tòa án đã chủ động chỉ đạo các Tòa án thuộc quyền giải quyết áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; việc triển khai việc thi hành Hiến pháp 2013 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của TANDTC có hiệu quả... Đồng chí Bùi Ngọc Hòa khẳng định: TAND hai cấp tỉnh Nam Định đạt được những kết quả, thành tích nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, công chức thì TAND luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát  của các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan hữu quan của tỉnh Nam Định tạo điều kiện giúp đỡ để Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí Bùi Ngọc Hòa cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: trình độ, năng lực của một số cán bộ, thẩm phán còn hạn chế; cải cách thủ tục hành chính tư pháp chưa có nhiều đổi mới… nên Tòa án hai cấp tỉnh Nam Định cần thẳng thắn nhìn nhận để tìm ra nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

TAND hai cấp tỉnh Nam Định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa tặng Cờ thi đua TAND cho các đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015, đồng chí Bùi Ngọc Hòa cơ bản nhất trí với các phương hướng mà TAND hai cấp tỉnh Nam Định đề ra, đồng thời yêu cầu thực hiện tốt 4 vấn đề mà đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã quán triệt tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2015. Bên cạnh đó, Tòa án hai cấp tỉnh Nam Định cần triển khai thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức TAND năm 2014, Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức TAND; Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 2/1/2015 của Ban cán sự Đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2015; đẩy mạnh  cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị…

Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị cần chủ động báo cáo cấp ủy địa phương về những nội dung quan trọng của công tác Tòa án để kết hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như báo cáo cấp ủy về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của TAND… Mặt khác, các Tòa án cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm; đặc biệt chú ý thực hiện tốt các quy định rất quan trọng của Hiến pháp, đó là: nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc độc lập xét xử và quyền của người bị buộc tội được suy đoán vô tội. Tại phiên tòa nếu phát hiện có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, người phạm tội thì Hội đồng xét xử cần khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan tới công tác giải quyết xét xử các loại vụ án ma túy, đồng chí Bùi Ngọc Hòa đề nghị các Thẩm phán, Hội thẩm cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP cũng như Công văn số 234/TANDTC-HS ngày 17/9/2014 của TANDTC. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện Thông tư 17 trong thời gian vừa qua đã phát sinh một số vướng mắc, như: trường hợp thu giữ được nhiều bánh heroin nhưng Cơ quan Công an chỉ giám định một bánh thì có được không? trường hợp đối với án truy xét thì xác định hàm lượng như thế nào? Đối với các vụ án về ma túy trước đây không giám định hàm lượng nhưng sau đó có kháng cáo, kháng nghị thì xử lý thế nào, có phải hủy án sơ thẩm không... Về vấn đề này, TANDTC sẽ phối hợp với với VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Y tế và cac cơ quan hữu quan nghiên cứu hướng dẫn bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17 để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xét xử, giải quyết các vụ án về ma túy…

TAND hai cấp tỉnh Nam Định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa trao tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho các cá nhân xuất sắc

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Ngọc Hòa đã trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán Trung cấp và Sơ cấp cho 9 Thẩm phán thuộc Tòa án hai cấp tỉnh Nam Định. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo TANDTC, đồng chí Bùi Ngọc Hòa đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án cho các Hội thẩm nhân dân, các cán bộ, Thẩm phán có nhiều đóng góp cho TAND.

Năm 2015, nhiệm vụ công tác đặt ra đối với hệ thống TAND là rất nặng nề, đồng chí Bùi Ngọc Hòa tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, nhất trí, cầu thị và sự quyết tâm, nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, TAND tỉnh Nam Định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

Nhân dịp năm mới 2015 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Mùi, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa chúc các Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức Tòa án hai cấp tỉnh Nam Định, các vị Hội thẩm nhân dân cùng toàn thể gia đình sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đạt được nhiều thành tích và thắng lợi trong năm 2015.

Trần Minh Giang
Bạn đang đọc bài viết TAND hai cấp tỉnh Nam Định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật