Báo Công lý
Thứ Ba, 07/4/2020

Thư chúc Tết của Chánh án TANDTC nhân dịp đầu xuân mới Ất Mùi 2015

19/2/2015 00:05 UTC+7
(Công lý) - Nhân dịp đầu Xuân mới Ất Mùi 2015, thay mặt Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tôi xin gửi lời Chúc Mừng Năm Mới.

Chúc các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí cùng toàn thể Thẩm phán, các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân, Hội thẩm quân nhân, cán bộ công chức, người lao động đã và đang công tác trong hệ thống các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Thư chúc Tết của Chánh án TANDTC nhân dịp đầu xuân mới Ất Mùi 2015

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đảm bảo quốc phòng an ninh; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, lạm phát kéo giảm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Chương trình Xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; Trên lĩnh vực công tác tư pháp và cải cách tư pháp đạt được nhiều tiến bộ…

Cùng với việc tiếp tục phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, năm 2014 toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tích cực triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII (tháng 11/2013). Hiến pháp đã khẳng định rõ Nhà nước ta là “Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của dân, do dân, vì dân”.

Đối với Tòa án nhân dân, lần đầu tiên trong lịch sử lập Hiến, Hiến pháp 2013 đã quy định rõ “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”, có “nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm”; “nguyên tắc tranh tụng” và các quy định khác về nguyên tắc suy đoán vô tội trong xét xử được bảo đảm.

Tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; ngày 04/12/2014, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 21, số 22 về việc Công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Đây là một bước ngoặt mang tính lịch sử, là sự đổi mới cơ bản về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp, vị thế Tòa án nhân dân và địa vị xã hội của Thẩm phán được nâng cao.

Để triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành một khối lượng công việc rất lớn, nhằm kiện toàn tổ chức, nhân sự và các công việc khác để nghiêm túc thi hành Luật, đảm bảo cho Tòa án nhân dân sắp tới hoạt động có hiệu quả hơn.

Năm 2015 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của hệ thống các Tòa án nhân dân sẽ nặng nề hơn bởi thẩm quyền của Tòa án được mở rộng trên nhiều lĩnh vực; Tòa án nhân dân tối cao đang khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các luật về tố tụng tư pháp và các luật, pháp lệnh khác được Quốc hội phân công cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013; Đồng thời, Tòa án nhân dân tối cao cũng đang tiếp tục triển khai các Đề án phục vụ cho 03 giải pháp đột phá nhằm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng xét xử các loại vụ án theo các Nghị quyết của Quốc hội trong bối cảnh số lượng các vụ án tăng với tính chất ngày càng phức tạp.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, tôi yêu cầu các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp cần chủ động, sáng tạo tìm ra các giải pháp đúng đắn nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội khóa XIII; Nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án; xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn sâu; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/09/1945 - 13/09/2015).
Tôi tin tưởng rằng, toàn thể các Thẩm phán, các vị Hội thẩm, cán bộ công chức, người lao động các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự sẽ tiếp tục quán triệt, thường xuyên thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với Tòa án nhân dân: “Phụng công thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, chung sức chung lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tòa án nhân dân năm 2015.

Với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực và đoàn kết nhất trí của cán bộ, Thẩm phán, công chức, người lao động toàn hệ thống các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự, tôi tin tưởng chắc chắn rằng bước sang năm mới, với khí thế mới, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Một lần nữa, nhân dịp đầu Xuân mới Ất Mùi, tôi xin chúc các đồng chí sang năm mới đạt nhiều thành tích mới, dồi dào sức khỏe và gia đình hạnh phúc.

Năm mới, cố gắng mới, thành công mới!

Đ/c Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTCTheo
Bạn đang đọc bài viết Thư chúc Tết của Chánh án TANDTC nhân dịp đầu xuân mới Ất Mùi 2015 tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật