Báo Công lý
Thứ Tư, 08/4/2020

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Sự kiện: Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình
14/9/2015 15:09 UTC+7
(Công lý) - Trong 2 ngày 13 và 14/9, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí Trưởng, Phó ban Đảng thuộc Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Bùi Thị Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ 4 Ban Nội chính Trung ương; PGS.TS. Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát.

Về phía TANDTC có các đồng chí: Bùi Ngọc Hòa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Ủy viên BCH Đảng bộ TANDTC khóa XXIII, các đồng chí đã nghỉ hưu và 170 đại biểu trên tổng số 170 đại biểu được triệu tập, trong đó có 16 đại biểu đương nhiên, 154 đại biểu bầu từ Đại hội của 18 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, đại diện cho 522 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Các đại biểu thực hiện Lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Thường trực TANDTC nhấn mạnh, Đại hội là một sự kiện chính trị hết sức quan trọng của Đảng bộ, đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan TANDTC. Đại hội diễn ra trong bối cảnh TAND các cấp đang đẩy mạnh việc thi hành Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức TAND năm 2014 với nhiều quy định mới liên quan đến vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy TAND. Do đó, phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng cần được xác định cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan TANDTC. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TANDTC lần thứ XXIII, trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan trong giai đoạn mới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu dự Đại hội lần này cần lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC khóa XXIV. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan TAND để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Thường trực TANDTC đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2010-2015

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, đồng chí Bùi Ngọc Hòa trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, trên cơ sở bám sát các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TANDTC lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo cơ quan chủ động xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan TANDTC.

Kết quả: TAND đã giải quyết 18.042 vụ/19.598 vụ đã thụ lý, đạt tỷ lệ 92,06%; thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 49-NQ/TW về nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; các sai sót trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án đã được khắc phục; chất lượng xét xử được nâng lên theo từng năm; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng để án qúa thời hạn xét xử theo quy định của pháp luật. Công tác giám đốc, kiểm tra và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có nhiều chuyển biến tích cực, với việc giải quyết 21.471/27.996 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 76,7%; tỷ lệ giải quyết loại việc này trong 5 năm qua đạt cao hơn các năm trước, góp phần để TAND các cấp cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, đặc biệt là Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội.

TAND tích cực tham gia quá trình sửa đổi, bổ sung và bước đầu triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; xây dựng Luật Tổ chức TAND năm 2014; Bảo đảm tiến độ chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp luật liên quan đến hoạt động của TAND và các dự án luật, pháp lênh được giao, đặc biệt là các dự án luật về tố tụng tư pháp; các nhiệm vụ, đề án về cải cách tư pháp được giao. Hoàn thành nhiều Đề án về đổi mới tổ chức và hoạt động của TAND trình Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương xem xét, kết luận, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoạt động của các TAND theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Tiếp tục kiện toàn một bước về đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp; đã khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thành nhiều đề án, trên cơ sở đó trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thành lập 03 TAND cấp cao, bộ máy giúp việc của TAND; trình Quốc hội phê chuẩn và đề nghị Chủ tịch nước bổ nhiệm 15 Thẩm phán TANDTC; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công sắp xếp, điều động cán bộ đối với các đơn vị mới thành lập. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các Tòa án; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng, thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của TAND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năm 2015, thực hiện tốt công tác thông tin - tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ; phản ánh kịp thời, thường xuyên về mọi mặt hoạt động của TAND. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức TAND năm 2014; tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III của TAND...

Bên cạnh đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt... được tiến hành thường xuyên. TANDTC còn hưởng ứng và tham gia tích cực vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Gần đây nhất, các sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND đã tổ chức thành công như: Tổ chức Lễ gắn tên đường mang tên Phạm Văn Bạch - cố Chánh án TANDTC đầu tiên; Hội thi tiếng hát, Đại hội thể dục thể thao TAND lần thứ III; hoàn thành Bộ phim “Tòa án nhân dân - 70 năm xây dựng và trưởng thành”, xây dựng cuốn Kỷ yếu về TAND qua 70 năm xây dựng và phát triển; tổ chức Cuộc vận động sáng tác về TAND và tổ chức Đêm công diễn các tác phẩm đoạt giải, đã được tổ chức, thành công tốt đẹp.

Một nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ đó là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó đã tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, triển khai có kết quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, công tác phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; cụ thể hóa chương trình kiểm tra, giám sát, nhất là Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối thành Chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn hoạt động của Đảng bộ. Thực hiện tăng cường và đổi mới công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và quy chế, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa - thể thao, các hoạt động an sinh xã hội, động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn hệ thống TAND...

Kết quả, trong nhiệm kỳ 2010-2015, đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, không có cá nhân nào vi phạm những điểu đảng viên không được làm, tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vi phạm kỷ luật. Trên 90% tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ TANDTC đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trong đó có các năm 2011, 2012, tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh là 100%. Hàng năm có trên 95% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề nghị và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 61 đồng chí, tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 10 đồng chí...

Đáng chú ý, Đảng ủy cũng đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Quy chế bầu cử trong Đảng... Đến nay, 100% các cơ sở đảng thuộc Đảng bộ đã tổ chức tổ chức thành công Đại hội đảng cơ sở. 

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Tống Anh Hào, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh án TANDTC trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XXIII 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những sai sót, khuyết điểm còn tồn tại như nhận thức về vai trò của cấp ủy đảng còn hạn chế, dẫn đến chưa phát huy đầy đủ vai trò của các cấp ủy đảng trong việc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua do chưa làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng nên việc tổ chức công tác xét xử của TANDTC vẫn chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật do lỗi chủ quan của Tòa án…Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc còn mang tính hình thức, chưa sâu, hiệu quả chưa cao nên chưa tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Các đại biểu cũng được nghe các báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; tham luận của một số đơn vị Đảng ủy TANDTC cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy TAND cấp cao tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC...

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đại diện Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ trình bày tham luận

Sau khi tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiện toàn mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ XXIV, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; xây dựng Đảng bộ TANDTC trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo TANDTC, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan TANDTC trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Nhiệm vụ của các Tòa án nói chung và TANDTC nói riêng trong nhiệm kỳ tới còn hết sức nặng nề, đề nghị các đại biểu cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tập trung ý chỉ để xác định đúng, trúng và đầy đủ những phương hướng nhiệm vụ cũng như các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới như:

Thứ nhất, xác định rõ quan điểm bao trùm và xuyên suốt trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ tới là: tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của các đảng viên; xây dựng Đảng bộ TANDTC trong sạch, vững mạnh; kiện toàn mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC khóa XXIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hai là, thực hiện tốt sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng, cấp ủy đảng các cấp với lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động đảm bảo bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm công tác của cơ quan, đơn vị trong toàn khóa và từng năm.

Ba là, lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp. Khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh được giao chủ trì và tham gia soạn thảo, như: các dự án luật tố tụng tư pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự..., đảm bảo thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức TAND năm 2014 về thực hiện quyền tư pháp. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng việc triển khai áp dụng án lệ. Tổng kết lý luận và thực tiễn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 để từ đó đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 và Kết luận số 92 của Bộ Chính trị.

Bốn là, lãnh đạo việc triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tòa án. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức xã hội, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, kỹ năng thực hiện công tác dân vận cho cán bộ, Thẩm phán và các chức danh khác của Tòa án các cấp, nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án.

Năm là, chú trọng lãnh đạo việc tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là với Tòa án các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực; tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế liên quan tới công tác Tòa án; xây dựng đề án về đào tạo cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế .

Sáu là, trong công tác xây dựng Đảng, cần xác định trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi trọng và nâng cao chất lượng Chi bộ và sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ TANDTC đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời nhấn mạnh BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cần phát huy thành tích đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị được giao, nhanh chóng khắc phục những thiếu sót tồn tại, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các Đảng ủy và dân chủ nội bộ, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đào Ngọc Dung khẳng định: Đảng bộ TANDTC có một vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống tư pháp. Vì vậy, việc hàng đầu của Đảng bộ TANDTC trong thời gian tới là phải phối hợp với Ban Cán sự Đảng, các Chi ủy và Lãnh đạo để tập trung năng lực, nghiên cứu tham mưu và tổ chức công việc. Đặc biệt, cần lưu ý trong công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu và coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên trong các Chi bộ. Cần chú trọng nêu gương trong công tác tư tưởng, như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Người luôn luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Không có lĩnh vực nào mà tác dụng nêu gương lại quan trọng bằng lĩnh vực đạo đức.

Bên cạnh đó, lưu ý hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ, phấn đấu để Đảng bộ TANDTC trong nhiệm kỳ tới đạt 3 tiêu chí: Là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị và là chỗ dựa vững chắc của Ban Cán sự Đảng TANDTC và cao hơn là chỗ dựa cho Đảng và Nhà nước ta. Muốn vậy phải coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TANDTC khóa XXIV

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Lãnh đạo TANDTC chụp lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng thủ tục nguyên tắc, dân chủ, khách quan và được sự tín nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí; bầu được 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thay mặt BCH Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ mới 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC tiếp thu ý kiến

Thay mặt BCH Đảng bộ TANDTC khóa XXIV, nhiệm kỳ mới 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình; Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các thành viên Ban Cán sự Đảng TANDTC thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời công tác của Đảng bộ TANDTC. Đồng thời cam kết Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ mới quyết tâm phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan TANDTC, ra sức nỗ lực, phấn đấu phát huy những thành quả tốt đẹp qua 70 năm xây dựng và trưởng thành của TAND; bằng hành động cụ thể, thiết thực, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thành công  Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TANDTC lần thứ XXIV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức TAND năm 2014; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp mà Nghị quyết 49-NQ/TW và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng đề ra, với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao.

Danh sách BCH Đảng bộ TANDTC khóa XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí:

1. Đ/c Phạm Quốc Hưng - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng TANDTC
2. Đ/c Trần Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM
3. Đ/c Lê Văn Minh - Thẩm phán TANDTC (Chi bộ Vụ Pháp chế - Quản lý khoa học)
4. Đ/c Tống Anh Hào - Phó Chánh án TANDTC
5. Đ/c Phạm Công Bẩy - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra III
6. Đ/c Nguyễn Mạnh Hồng - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý
7. Đ/c Nguyễn Văn Nam - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ
8. Đ/c Nguyễn Anh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng
9. Đ/c Chu Trung Dũng - Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế
10. Đ/c Chu Thành Quang - Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Quản lý khoa học
11. Đ/c Phạm Hồng Quyền - Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng
12. Đ/c Trần Quốc Việt - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí TAND
13. Đ/c Nguyễn Xuân Tĩnh - Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I
14. Đ/c Đào Thị Minh Thủy - Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp
15. Đ/c Phạm Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội
16. Đ/c Lương Ngọc Trâm - Ủy viên BCH Đảng bộ, Thẩm phán TANDTC
17. Đ/c Nguyễn Chí Công - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC
18. Đ/c Nguyễn Văn Du - Thẩm phán TANDTC (Chi bộ Vụ Giám đốc kiểm tra III)
19. Đ/c Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án TANDTC
20. Đ/c Bùi Ngọc Hòa - Phó Chánh án Thường trực TANDTC
21. Đ/c Nguyễn Văn Thuân - Phó Chánh án TANDTC
22. Đ/c Ngô Tiến Hùng - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội
23. Đ/c Lương Văn Việt - Phó Chánh Văn phòng TANDTC
24. Đ/c Trần Văn Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Học viện Tòa án
25. Đ/c Bùi Thái Hùng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam
26. Đ/c Nguyễn Minh Sử - Phó Giám đốc Học viện Tòa án
27. Đ/c Đỗ Thị Hải Yến - Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giám đốc kiểm tra II.

 

Phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ TANDTC khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều 14/9, BCH Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020 đã triệu tập phiên họp đầu tiên với sự tham dự của 27 đồng chí trong BCH.

Hội nghị nhất trí bầu Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC gồm 09 đồng chí. Đ/c Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC được bầu làm Bí thư Đảng ủy TANDTC; Đ/c Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đ/c Tống Anh Hào, Phó Chánh án TANDTC - Phó Bí thư Đảng ủy.

- 06 Ủy viên gồm các đồng chí: Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC; Nguyễn Văn Du, Thẩm phán TANDTC (Chi bộ Vụ Giám đốc kiểm tra III); Lê Văn Minh, Thẩm phán TANDTC (Chi bộ Vụ Pháp chế - Quản lý khoa học); Lương Ngọc Trâm - Ủy viên BCH Đảng bộ, Thẩm phán TANDTC; Nguyễn Văn Nam, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Phạm Quốc Hưng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng TANDTC

Hội nghị cũng bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ TANDTC gồm 06 đồng chí. Đ/c Nguyễn Văn Du - Thẩm phán TANDTC (Chi bộ Vụ Giám đốc kiểm tra III) được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TANDTC.

 

Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020 quyết tâm phấn đấu có 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hàng năm, 100% số tổ chức đảng trực thuộc tiến hành tự kiểm tra, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch từ 20-25% tổ chức đảng trực thuộc trong 1 năm; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo đối với đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Khoảng 50% Đảng bộ, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh và có ít nhất 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu thực hiện công tác bồi dưỡng tập huấn thường xuyên cho cấp ủy viên và ủy ban kiểm tra các cấp (ít nhất là 1 lần trong 1 năm). Công tác phát triển đảng viên mới duy trì có từ 80 - 90% đảng viên trong các đơn vị thuộc TANDTC và các TAND cấp cao. Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc.

 

Nhóm PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật