Báo Công lý
Thứ Năm, 27/2/2020

TAND huyện An Dương (Hải Phòng): Khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

24/11/2015 15:26 UTC+7
(Công lý) - Trong năm qua, mặc dù cán bộ lãnh đạo quản lý có sự biến động và việc bổ sung chưa được kịp thời, nhưng TAND huyện An Dương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua.

             TAND huyện An Dương (Hải Phòng): Khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

                              Trụ sở TAND huyện An Dương 

Là huyện ven đô, những năm gần đây, kinh tế xã hội trên địa bàn An Dương phát triển mạnh, cùng với đó, tình hình tội phạm có diễn biến khá phức tạp, các tệ nạn xã hội, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính gia tăng. Do đó, hằng năm, TAND huyện An Dương luôn phải giải quyết một lượng án lớn, tính chất, mức độ của các vụ án ngày càng phức tạp. Nhờ những cố gắng của cán bộ, công nhân viên chức, năm 2015, TAND huyện An Dương  đã thụ lý 526 vụ, việc các loại, đã giải quyết, xét xử 519 vụ, đạt tỷ lệ 98.7%. Tỷ lệ án bị sửa, huỷ do chủ quan thấp hơn tỷ lệ quy định của ngành cho phép và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước của đơn vị. Việc cải sửa, huỷ một số bản án, quyết định của cấp phúc thẩm TAND thành phố Hải Phòng đối với TAND huyện An Dương đều đúng quy định của pháp luật. Số vụ tạm đình chỉ có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Các vụ, việc còn lại đều đang trong quá trình giải quyết, không có án nào quá hạn luật định. Công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hình phạt mà Toà án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm theo tinh thần Chỉ thị 48 - CT/TW của Bộ Chính trị. Các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, thương mại được giải quyết luôn đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật bảo vệ lợi ích chung của nhà nước, quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Thông qua xét xử đã giáo dục, răn đe tội phạm, tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến người dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để có kết quả trên, ngay từ đầu năm 2015, lãnh đạo TAND huyện An Dương đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, TAND huyện An Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức. Tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai và quán triệt việc thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của địa phương và của lãnh đạo TANDTC đến từng cá nhân trong đơn vị. TAND huyện An Dương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, các phong trào thi đua này cũng giúp toàn thể cán bộ, công chức cán bộ trong đơn vị nâng cao niềm tin vào sự đổi mới của đất nước, tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.  

Bên cạnh đó, TAND huyện An Dương đã phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát giải quyết tốt các vụ án trọng điểm: Kết phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức 11 phiên tòa tại đơn vị và 9 phiên tòa lưu động cho toàn thể Kiểm sát viên, Thẩm phán và lãnh đạo hai đơn vị tham dự sau mỗi phiên tòa có rút kinh nghiệm góp ý kiến đối với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện An Dương cho biết: Để làm tốt công tác xét xử, TAND huyện An Dương luôn chú trọng tới công tác hòa giải trong việc giải quyết các loại án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình  nên tỷ lệ hòa giải thành công  cao, qua đó giảm bớt đáng kể mâu thuẫn giữa các đương sự tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án, góp phần ổn định trật tự trong thôn xóm. Tuy có những khó khăn nhất định trong việc giải quyết án, song với tinh thần và ý thức trách nhiệm, đơn vị đều giải quyết các vụ việc kịp thời, đúng thủ tục tố tụng theo luật định, không có vụ nào mắc sai lầm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và đường lối giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, TAND huyện An Dương chú trọng công tác Hội thẩm nhân dân, đảm bảo các hội thẩm đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, bố trí thời gian nghiên cứu hồ sơ, cùng Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa ra bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Với những kết quả công tác trên, tập thể đơn vị đã đăng ký thi đua đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015 với hình thức khen thưởng Bằng khen và Cờ thi đua của TANDTC.                                                                                                                                                   

Hà Tiên

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật