Báo Công lý
Chủ nhật, 24/3/2019

TAND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối các cơ quan Nội chính năm 2014

14/1/2015 08:46 UTC+7
(Công lý) - Vừa qua, TAND tỉnh Lào Cai - Trưởng khối thi đua năm 2014 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua của khối năm 2014.

Thực hiện quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014; Chương trình số 21/KNC-CT ngay 04/3/2014 của khối các cơ quan Nội chính tỉnh Lào Cai về công tác thi đua khen thưởng năm 2014 của các Cơ quan Nội chính, vừa qua TAND tỉnh Lào Cai - Trưởng khối thi đua năm 2014 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua của khối năm 2014.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thành Hưng, Phó ban thi đua khen thưởng tỉnh; ông Hà Xuân Tiến, Chánh án TAND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo, các chuyên viên, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và các điển hình tiên tiến của 08 đơn vị trong Khối.

TAND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối các cơ quan Nội chính năm 2014

Ông Hà Xuân Tiến, Chánh án TAND tỉnh Lào Cai  trao Giấy khen cho các điển hình tiên tiến

Trong năm 2014, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh đã ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng kế hoạch đã đề ra. Phong trào thi đua được tổ chức thực hiện đồng bộ, có kế hoạch, biện pháp tổ chức chặt chẽ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức tốt việc đăng ký, giao ước và phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp nội dung phong phú, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong phong trào thi đua. Công tác khen thưởng đã được các đơn vị trong khối quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời. Nhiều đơn vị đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thảm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích đột xuất tạo ra không khong khí thi đua sôi nổi, cổ vụ cho các cá nhân phát huy được khả năng sáng tạo của mình hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đẩy lùi những tư tưởng tiêu cực. Các nội dung đăng ký thi đua tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhiệt tình hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua và đăng ký quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm 2014 có 7/8 đơn vị trong khối đăng ký nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 1/8 đơn vị đăng ký nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Hội nghị đã công bố Quyết định và trao thưởng cho 08 điển hình tiên tiến của các cơ quan đơn vị trong Khối thi đua Nội chính đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014. Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu suy tôn đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2014 và bầu đơn vị làm trưởng khối thi đua năm 2015. Đơn vị trưởng khối năm 2015 là Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát động thi đua và 08 đơn vị trong khối thi đua cùng ký kết giao ước thi đua năm 2015.

PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật