Báo Công lý
Thứ Tư, 16/1/2019

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2018 của Công đoàn TANDTC

07/2/2018 06:53 UTC+7
(Công lý) - Chiều 6/2, Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn TANDTC nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; cùng các đồng chí Lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-CĐVC ngày 18/01/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công văn số 295/HD-CĐVC ngày 31/10/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm 2017; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác công đoàn năm 2018. 

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2018 của Công đoàn TANDTC

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tịch Công đoàn TANDTC, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tịch Công đoàn TANDTC, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị: Từ khi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Chấp hành Công đoàn TANDTC đã nhanh chóng, kiện toàn tổ chức, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa và hàng năm, triển khai sâu rộng đến các Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc. Đồng thời, hoạt động của Công đoàn TANDTC luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo TANDTC và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam nên hoạt động của Công đoàn TANDTC nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tại hội nghị, Đồng chí Lương Văn Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn TANDTC, Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính TANDTC, đã Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Công đoàn TANDTC nửa đầu nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ. Công đoàn TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 24/12/2015, với Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí, Ban thường vụ Công đoàn gồm 05 đồng chí, trong đó có Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch.

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2018 của Công đoàn TANDTC

Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Công đoàn TANDTC có 14 Công đoàn bộ phận và 04 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc; với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 692 đồng chí, trong đó nữ là 316 đồng chí. Phần lớn đoàn viên công đoàn đều có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân thuộc ngành nghề khác, trong đó có 21 đồng chí là Tiến sỹ, 134 đồng chí là Thạc sỹ luật, 445 cử nhân; 156 cán bộ, công chức có trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

Sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Công đoàn đã kịp thời kiện toàn tổ chức nội bộ của Công đoàn theo Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Bên cạnh đó, kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự của các Công đoàn bộ phận và Công đoàn cơ sở trực thuộc khi có sự biến động về nhân sự để bảo đảm hoạt động bình thường của Công đoàn. Thực hiện công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Công tác nữ công...

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2018 của Công đoàn TANDTC

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã đánh giá cao tính tích cực, chủ động, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công đoàn được giao, góp phần vào thành tích chung Tòa án nhân dân các cấp trong giai đoạn vừa qua.

Theo đó, đã chỉ ra được đặc trưng cơ bản nhất của giai đoạn 2015-2020, đây là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với TAND các cấp nói chung và đối với các đơn vị thuộc TANDTC và các TAND cấp cao nói riêng khi chúng ta bắt tay vào triển khai Luật tổ chức TAND năm 2014. Một loạt các thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự đã tác động, kéo theo sự thay đổi về cơ cấu tổ chức công đoàn, thậm chí tác động đến tâm tư tình cảm của các công đoàn viên, đến hoạt động của các Công đoàn Bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên. Tuy nhiên, đứng trước thực tế này, đã thể hiện ý chí, quyết tâm của Ban Chấp hành Công đoàn; các đồng chí đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đề ra chương trình, kế hoạch cũng như phát động, tổ chức các phòng trào thi đua, đề ra các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, được thể hiện trên tất cả các mặt như: Công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động...

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2018 của Công đoàn TANDTC

Đoàn Chủ tịch Công đoàn TANDTC

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chánh án cũng đã chỉ ra hoạt động của Công đoàn TANDTC trong năm qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Đây là những vấn đề mà Ban Chấp hành Công đoàn cũng như các Công đoàn thành viên, Công đoàn trực thuộc cần thẳng thắn nhìn nhận để tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Để thực hiện tốt công tác công đoàn nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC nhấn mạnh với các đồng chí một số điểm cụ thể như: tiếp tục làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần và vật chất của đoàn viên; chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tâm huyết.. 

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2018 của Công đoàn TANDTC

Toàn cảnh Hôi nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Công đoàn TANDTC và Ban tổ chức Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tịch Công đoàn TANDTC, Phó Chánh án TANDTC ghi nhận và chân thành cảm ơn Ban cán sự đảng, lãnh đạo, Đảng ủy TANDTC, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam nói chung, cũng như cá nhân đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng đã luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm quý báu đối với hoạt động của Công đoàn TANDTC nói chung; nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn TANDTC hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và hệ thống TAND.

Ban Chấp hành Công đoàn TANDTC tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC và đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo này sẽ triển khai thành các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn TANDTC hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như các phương hướng nhiệm vụ mà Hội nghị này đề ra.

Tại Hội nghị này, các đại biểu cũng bầu ra các Đại biểu đi dự Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam. 

Mai Đỉnh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật