Báo Công lý
Thứ Sáu, 18/1/2019

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình: Cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ

02/3/2018 21:18 UTC+7
(Công lý) - Ngày 2/3/2018, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã chủ trì buổi giao ban với các đồng chí lãnh đạo TANDTC, các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC.

Báo cáo tại buổi giao ban nêu rõ, trong tháng 12/2017 và tháng 1 tháng 2/2018, TANDTC đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác Tòa án năm 2018; Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Công đoàn TANDTC; Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan TANDTC năm 2017… Các đồng chí lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của các TAND cấp cao và TAND địa phương. Lãnh đạo TANDTC đã chủ trì và tham gia các cuộc họp liên ngành cho ý kiến về việc giải quyết một số vụ án trọng điểm cũng như chỉ đạo giải quyết tốt một số vụ án lớn, những vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Ban Chỉ đạo Kế hoạch thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng tổ chức phiên họp thứ nhất triển khai các nội dung của kế hoạch.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình: Cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ

Chánh án Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi giao ban

Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 10 vụ án. TAQS Trung ương đã giải quyết 35 vụ với 73 bị cáo; kiểm tra 13 bản án sơ thẩm của TAQS khu vực, 3 hồ sơ án sơ thẩm, 4 hồ sơ án phúc thẩm của TAQS cấp quân khu và 1 hồ sơ án phúc thẩm của TAQS Trung ương.

Các Vụ giám đốc kiểm tra đẩy mạnh công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; tham gia góp ý các kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật theo yêu cầu của TANDTC và các cơ quan hữu quan.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình: Cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ

Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa đóng góp ý kiến vào công tác xét xử

Trong công tác xây dựng pháp luật, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã tham mưu cho lãnh đạo TANDTC phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng nhiều dự án luật; tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 ngày 28/3/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. Về công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật, đang nghiên cứu, xây dựng 9 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC; phối hợp nghiên cứu, xây dựng 9 dự thảo Thông tư liên tịch, 4 Thông tư và 6 dự thảo Nghị định của Chính phủ... Bên cạnh đó, TANDTC tiến hành công tác tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ: nghiên cứu, xây dựng dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán…

Đối với các đơn vị giúp việc của TANDTC gồm: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Thanh tra, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổng hợp, Văn phòng, Vụ hi đua khen thưởng, Báo Công lý, Tạp chí TAND, Vụ Công tác phía Nam đã bám sát nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Tại buổi giao ban, các đại biểu đều đánh giá cao hiệu quả công việc của cơ quan TANDTC trong 3 tháng và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; nâng cao chất lượng xây dựng, hướng dẫn pháp luật; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình: Cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ

Lãnh đạo TAQS Trung ương phát biểu về công tác cán bộ 

Kết luận buổi giao ban, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2018; không đi lễ chùa, du xuân trong giờ hành chính, không sử dụng xe công vào công việc riêng. Trong công tác xét xử, các Vụ giám đốc kiểm tra tiếp tục chủ động và tích cực hơn nữa trong việc rà soát, phân loại để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Các đơn vị giúp việc tập trung làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo TANDTC về các lĩnh vực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của TANDTC. Chuẩn bi tài liệu để phục xây dựng báo cáo của Chánh án về công tác của các Tòa án tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng 5/2018).

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình: Cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình kết luận buổi giao ban

Đặc biệt, các đơn vị liên quan cần hoàn thiện về mặt nội dung và chuẩn bị chu đáo về mặt hậu cần để tổ chức thành công Hội nghị công tác cán bộ của các TAND (đầu tháng 4/2018) đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm ngân sách. Hoàn thiện Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán; tiếp tục xây dựng Đề án tổng thể về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính trình Ban cán sự đảng, Hội đồng Thẩm phán TANDTC xem xét cho ý kiến. Tổ chức triển khai hiệu quả công tác thông tin theo kế hoạch, chương trình của Ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền TAND… Ngoài ra, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC và các đơn vị liên quan cần chuẩn bị tốt các tài liệu để phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ban cán sự đảng TANDTC vào ngày 9/3/2018.

Với khí thế làm việc sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TANDTC nói riêng, hệ thống TAND nói chung cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, đoàn kết nội bộ để làm tốt công việc được giao.

Trần Minh Giang

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật