Báo Công lý
Thứ Sáu, 22/6/2018

Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước

Sự kiện: Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống TAND
12/9/2017 14:39 UTC+7
(Công lý) - Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng xét xử, Báo Công lý đã phỏng vấn một số đại biểu là lãnh đạo TAND các địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cải cách tư pháp trong thời gian qua.

Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính: Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả cao

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện việc nâng cao chất lượng xét xử rất nhiều vấn đề đã được các đại biểu đưa ra thảo luận. Ý kiến của các đại biểu đa số đều đề cập đến những vướng mắc, bất cập trong quá trình xét xử các loại vụ án hiện nay. Không khí thảo luận ở các Tổ rất sôi nổi, thẳng thắn, đi sâu vào những vấn đề đang cần sửa đổi hoặc tháo gỡ.

Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính

Bản thân tôi thấy Hội nghị lần này diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Tôi kỳ vọng, sau Hội nghị này, chất lượng công tác xét xử sẽ càng được nâng cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình Hà Quang Dĩnh: Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước

Qua thực tiễn triển khai thực hiện cho thấy, mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020” là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu khách quan của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Đặc biệt, cải cách tư pháp sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện, TAND hai cấp tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp, đặc biệt thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động xét xử, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót. Đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục xét hỏi, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Thực hiện các chuyên đề quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động về số liệu, thường xuyên kiểm tra và định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chuyên đề. Qua đó, tìm ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời để từng bước nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước

Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình Hà Quang Dĩnh

Đặc biệt trong 3 năm qua, Tòa án hai cấp tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, dân chủ nhằm đảm bảo các vụ án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức. Triển khai thực hiện tốt việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp như: công khai hóa thủ tục tiếp cận hồ sơ, cung cấp tài liệu, trích lục bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật…nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng thực hiện quyền của mình tại Tòa án.

Chính nhờ đẩy mạnh việc CCTP, chất lượng hoạt động xét xử được nâng cao, các bản án được tuyên đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ngoài ra, quá trình giải quyết các vụ án dân sự và các loại án khác, các đơn vị đã quan tâm, chú trọng công tác hòa giải và đối thoại để các đương sự tự thỏa thuận với tỷ lệ hòa giải thành cao. Qua đó góp phần giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, một bộ phận người dân với cơ quan Nhà nước, giữ gìn và tăng cường mối quan hệ trong cộng đồng dân cư, tạo niềm tin của nhân dân vào các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, việc kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CCTP được quan tâm chú trọng thông qua công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký phiên tòa.

Chánh án TAND huyện Yên Thành (Nghệ An) Ngô Sỹ Tiến: Đổi mới từ chỉ đạo điều hành đến thủ tục hành chính

Trong những năm vừa qua, TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An luôn nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của CCTP, không ngừng đổi mới từ phương thức tổ chức chỉ đạo, điều hành đến thủ tục hành chính - tư pháp theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả và hiệu lực; phân công, phân cấp hợp lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm và quy định cụ thể về chế độ trách nhiệm đối với người lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị; tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, Thẩm phán TAND. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm..

Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước

Chánh án TAND huyện Yên Thành Ngô Sỹ Tiến (bên phải)

Nhờ làm tốt những mặt công tác đó nên tỷ lệ giải quyết các loại vụ án của TAND huyện Yên Thành luôn đạt chỉ tiêu công tác đã đề ra. Đặc biệt việc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của CCTP nên chất lượng công tác xét xử của đơn vị tiếp tục được đảm bảo, đã hạn chế các vụ án oan, sai, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, của cán bộ Tòa án, nhất là Thẩm phán ngày càng được nâng cao.

Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh Ung Thị Xuân Hương: Áp lực với Thẩm phán lớn

Trong mấy năm gần đây, số lượng vụ, việc mà TAND hai cấp TP Hồ Chí Minh phải thụ lý và giải quyết thường rất cao, chiếm đến 1/5 đến 1/6 tổng lượng án của cả nước. Như năm 2017, lượng án của TAND hai cấp TP Hồ Chí Minh phải thụ lý và giải quyết lên đến gần 60 nghìn vụ, việc; các tranh chấp trên địa bàn cũng ngày càng phức tạp, nhất là tranh chấp về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, do đó áp lực đối với mỗi Thẩm phán là rất lớn. Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của TANDTC, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền và Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cũng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, TAND hai cấp TP Hồ Chí Minh đã luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước

Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh Ung Thị Xuân Hương

Tuy nhiên bên cạnh đó, Tòa án hai cấp thành phố cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Mong rằng trong thời gian tới, TANDTC xem xét tăng cường Thẩm phán, cũng như đẩy nhanh quá trình xét duyệt, tái bổ nhiệm để giảm bớt khó khăn cho Tòa án hai cấp thành phố.

Chánh án TAND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) Thái Quốc Việt: Khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

Trong những năm gần đây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm và tạo điều kiện của Tòa án cấp trên cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, TAND huyện Ngọc Hiển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các yêu cầu về cải cách tư pháp. Để đạt được thành quả đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND huyện Ngọc Hiển luôn quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, lãnh đạo Tòa án huyện cũng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc nhằm không để án quá hạn luật định do lỗi chủ quan, không kết án oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, các bản án được tuyên đúng pháp luật, đảm bảo rõ ràng, thuận lợi cho việc thi hành bản án. Đơn vị cũng đã thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, trong đó có giải pháp tăng cường tranh tụng tại phiên tòa. Việc thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đơn vị thường xuyên được quan tâm và củng cố, góp phần nâng cao vị thế của Tòa án.

Cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước

Chánh án TAND huyện Năm Căn Thái Quốc Việt

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được đơn vị tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cho các năm tiếp theo, lãnh đạo TAND huyện cũng thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị cần nâng cao trách nhiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật, trọng tâm là việc thực hiện tốt các phần mềm quản lý, thống kê, công khai bản án theo quy định của TANDTC, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của Tòa án.

Nhóm PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật