Báo Công lý
Chủ nhật, 29/3/2020

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCTP và hoạt động tư pháp

30/12/2014 22:26 UTC+7
(Công lý) - Ngày 29/12/2014, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (CCTP) và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCTP và hoạt động tư pháp”.

Bà Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương; ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thu Ba cho biết, ngày 2/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Qua 9 năm thực hiện Chiến lược đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược CCTP theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 12/3/2014, Ban chỉ đạo CCTP Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Tuy Kế hoạch mới được ban hành hơn 4 tháng nhưng hoạt động thông tin, tuyên truyền về CCTP và hoạt động tư pháp của các Bộ, ngành, các cơ quan báo chí đã có bước khởi sắc. Các cơ quan báo chí đã có những chương trình, phát thanh, truyền hình, viết bài về chủ đề về CCTP, qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức đối với chủ trương, nhiệm vụ CCTP.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCTP và hoạt động tư pháp

Bà Lê Thị Thu Ba phát biểu khai mạc Hội thảo

Các cơ quan tư pháp ở Trung ương đã cùng với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ xác định nội dung và định hướng tuyên truyền về công tác tư pháp và CCTP trong kế hoạch tuyên truyền hàng năm và 5 năm theo thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Bộ Tư pháp với vị trí là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ đã chủ động hướng dẫn nghiệp vụ và nội dung tuyên truyền. VKSNDTC thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, ra chỉ thị riêng về công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát. TANDTC đã phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực xét xử. Ngành Công an đã củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật và cải cách tư pháp. Các bộ, ban, ngành ở Trung ương thông qua tổ chức pháp chế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật những nội dung liên quan đến cải CCTP và hoạt động tư pháp.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Tất Viễn, Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban chỉ đạo CCTP Trung ương cho biết: Về phương thức tuyên truyền, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã xác định từng loại đối tượng cụ thể để đề ra nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, chính xác, hiệu quả. Trong hoạt động tuyên truyền của TAND, công tác tuyên truyền thông qua các phiên tòa xét xử lưu động có ý nghĩa rất lớn. Số lượng vụ án được đưa ra xét xử lưu động tăng dần qua mỗi năm; năm 2014 là 9.256 vụ, chiếm tỷ lệ 14,05% số vụ án đưa ra xét xử, thu hút đông đảo người dân tham dự, có tác dụng giáo dục tốt.

Thay mặt Ban chỉ đạo CCTP Trung ương, bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng ban Thường trực ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan hữu quan trong việc tuyên truyền, thông tin về CCTP và hoạt động tư pháp. Từ chủ trương của Đảng về CCTP các tổ chức, cơ quan báo chí đã chung tay tuyên truyền để công cuộc CCTP đi vào cuộc sống và đạt được những có hiệu quả nhất định và tạo được  sự đồng tình cao của nhân dân. 

Trần Minh Giang
Bạn đang đọc bài viết Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCTP và hoạt động tư pháp tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật