Báo Công lý
Thứ Hai, 25/5/2020

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

26/6/2014 16:56 UTC+7
(Công lý) - Sáng 26/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh :  TTXVN

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các thành viên Hội đồng Lý luận và đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công, tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, đến nay đã có 61/63 cơ quan, đơn vị, địa phương có báo cáo riêng, các cơ quan, đơn vị còn lại tham gia báo cáo chung; qua đó Hội đồng Lý luận đã chắt lọc những điểm mới và bắt đầu xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo tổng hợp.

Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn các đề tài được bảo đảm tiến độ và chất lượng nghiên cứu (28/31 đề tài đã hoàn thành), phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho việc xây dựng Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, đồng thời cung cấp các luận cứ cho việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành thẩm định một số đề án của các ban, ngành trình Bộ Chính trị; chủ động, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; tiếp tục coi trọng hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận...

Trong 6 tháng cuối năm 2014, Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy tinh thần chủ động, tích cực giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới theo đúng kế hoạch đề ra; tham gia có chất lượng vào việc hoàn thiện Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị và xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Hội nghị Trung ương 10 sắp tới; bảo đảm tiến độ và chất lượng nghiên cứu của các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; đẩy mạnh công tác đấu tranh lý luận; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về lý luận và tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của Hội đồng.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và đại diện các cơ quan, ban, ngành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc, ghi nhận những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trên các lĩnh vực.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, đạt bước tiến mới trong việc tham gia xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; tổ chức, đôn đốc thực hiện các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; tham gia tư vấn với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thẩm định một số văn bản, đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị; đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường trao đổi, đối thoại lý luận; tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế về lý luận; đổi mới, cải tiến phương thức, lề lối làm việc, phối hợp tốt hơn với các cơ quan liên quan; tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng Ủy viên Trung ương Đảng và các lớp đào tạo cán bộ nguồn... Qua đó, vai trò, uy tín của Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng tăng.

Tổng Bí thư chỉ rõ những hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm vẫn là chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; lực lượng chuyên trách ít, nhiều thành viên Hội đồng vẫn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chưa phát huy hết trách nhiệm; cần tổng kết rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng. Tuy nhiên, trước mắt từ nay đến cuối năm và đến hết nhiệm kỳ, cần động viên các thành viên Hội đồng nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư nhất trí với 6 nhiệm vụ cơ bản mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt là: Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới, tham gia chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, hoàn thành 31 đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị.

Tổng Bí thư lưu ý: Thời gian rất ngắn trong khi khối lượng công việc lớn và rất nặng, từng thành viên Hội đồng cần dốc sức, khẩn trương hoàn thành các công việc đã đề ra theo đúng tiến độ, kế hoạch, đồng thời bảo đảm chất lượng, làm sao phản ánh đúng trí tuệ của tập thể, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu, chắt lọc ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào những vấn đề đang bàn, cần làm rõ... Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, có cách làm việc chặt chẽ, khoa học, kiên quyết bảo vệ quan điểm, tư tưởng đúng, những vấn đề đã rõ, đã chín, được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh; đồng thời phê phán bác bỏ những quan điểm, tư tưởng sai trái, không để phân hóa tư tưởng, chia rẽ đoàn kết.

Tổng Bí thư hoan nghênh kế hoạch tăng cường trao đổi, đối thoại lý luận, mở rộng hợp tác quốc tế về lý luận, trên tinh thần lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau, tuy nhiên cần tránh nặng về lễ tân, chú ý đến chất lượng khoa học, chất lượng lý luận; đây cũng là một kênh trao đổi, học tập kinh nghiệm, giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cung cấp những luận cứ khoa học, có chất lượng, góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Nguyễn Sự 

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật