Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

26/3/2013 20:04 UTC+7
Sáng 26-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ hai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Tại Phiên họp lần này, các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến thảo luận và thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; về Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo; về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho 16 thành viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp

 

Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo gồm: Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng; kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng...

 

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).

 

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, rà roát thật kỹ để hoàn chỉnh các dự thảo văn bản được thảo luận hôm nay. Tinh thần chung là phát huy tối đa vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong điều kiện mới, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 163 của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước; không làm thay, không cản trở hoạt động bình thường, mà sử dụng, phát huy tối đa vai trò của các cơ quan chuyên môn. Nội dung quy chế cần được xây dựng sát với hoạt động của Ban Chỉ đạo, quy định rõ phạm vi công việc của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

 

Về phân công các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc phân công nhiệm vụ căn cứ vào chức danh, vị trí công tác và trên cơ sở công tác chuyên môn đang đảm nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; cần rà soát lại, bảo đảm việc phân công phải bao quát, không bỏ sót những lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công phụ trách.

 

Về Chương trình công tác năm 2013, Tổng Bí thư yêu cầu cần xác định rõ những công việc cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm. Căn cứ vào chương trình làm việc, yêu cầu thực tế, rà soát lại, xây dựng nội dung chương trình công tác, xác định một số việc trọng tâm cần thực hiện trên các lĩnh vực như: xây dựng luật pháp, thể chế; tuyên truyền; tăng cường, đôn đốc xử lý các vụ án còn chậm; thành lập Ban Nội chính ở các địa phương; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương, Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng VKSNDTC, Ban cán sự Đảng TANDTC. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết một số công việc đang có vướng mắc cần tháo gỡ như: vấn đề minh bạch hóa, công khai hóa kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; xây dựng pháp luật, cụ thể hóa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; điều tra xét xử một số vụ án tham nhũng lớn còn tồn đọng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 

PV HH

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật