Báo Công lý
Thứ Hai, 24/2/2020

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

17/1/2014 20:24 UTC+7
(Công lý) - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của TAND các cấp đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014; báo cáo tham luận của một số đơn vị thuộc TANDTC và TAND các địa phương, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước. Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm sau một năm công tác của TAND các cấp, tìm ra giải pháp khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm và xác định các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu công tác của TAND các cấp năm 2014.

 

Năm 2013, TAND các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Kinh tế đất nước ta năm qua còn nhiều khó khăn; các thế lực phản động trong và ngoài nước vẫn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhằm tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng rõ nét và phức tạp hơn, nhất là trong bối cảnh chúng ta tiến hành việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng; sự chỉ đạo, giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ, cùng với nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong năm qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt kết quả khá toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định. 

 

Thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân - gia đình, lao động và khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án vẫn có xu hướng gia tăng. Cùng với yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; tăng cường công tác xây dựng ngành với mục tiêu xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh; tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật... đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác mà Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội đã đề ra. Tòa án các cấp còn phải tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cán bộ, công chức trong toàn hệ thống về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); triển khai tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến  lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp, mà trọng tâm là việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Tòa án theo tinh thần Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị; tiếp tục tổ chức việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”...

 

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành ở Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tòa án các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức trong toàn hệ thống và các vị Hội thẩm nhân dân, nên về cơ bản, TAND các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn một số thiếu sót, khuyết điểm trong công tác năm 2013 như tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính chưa đạt chỉ tiêu công tác xét xử đề ra; chưa khắc phục triệt để việc bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán tuy có giảm nhưng chưa được như mong muốn. Trong công tác giám đốc kiểm tra và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tuy đã chú trọng đề ra và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, nhưng do số lượng phải giải quyết rất lớn nên số đơn chưa được giải quyết vẫn còn nhiều. Công tác thanh tra, kiểm tra ở một số đơn vị còn hạn chế, chưa thường xuyên, hiệu quả nên chưa kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm ngay đối với các sai sót về nghiệp vụ... 

 

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

 

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc

 

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2014, nhiệm vụ của  TAND các cấp là rất nặng nề, đó là thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; các chỉ tiêu, yêu cầu công tác mà Quốc hội giao cho  TAND các cấp phải thực hiện là rất cao nên Tòa án các cấp phải nỗ lực phấn đấu. Về chỉ tiêu công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án năm 2014, qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, trên cơ sở kết quả hoạt động của Tòa án các cấp trong năm 2013 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội, Chánh án Trương Hòa Bình yêu cầu TAND các cấp xác định, chỉ tiêu công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án năm 2014 như sau: Chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đối với các Toà án địa phương từ 95% trở lên, đối với các Toà phúc thẩm TANDTC từ 90% trở lên; chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự đối với các Toà án địa phương từ 90% trở lên, đối với các Toà phúc thẩm TANDTC từ 85% trở lên; chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án hành chính đối với các Toà án địa phương từ 85% trở lên, đối với các Toà phúc thẩm TANDTC từ 80% trở lên. TAND các cấp phấn đấu đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định; phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; phấn đấu giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp hơn năm 2013. Đặc biệt, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; duy trì tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt trên 60%; khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó lại phải kháng nghị để giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm. 

 

Về các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác của TAND các cấp trong thời gian tới, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo TAND các địa phương khẩn trương báo cáo với lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy về Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC; kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.  Trong năm 2014 và các năm tiếp theo, lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC và lãnh đạo các TAND địa phương cần tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với đơn vị mình, gắn với nhiệm vụ công tác và công việc thường xuyên của đơn vị mình, mối quan hệ đối với nhân dân và các ngành, các cấp. Lãnh đạo TANDTC sẽ tổ chức các Đoàn công tác đi kiểm tra để đánh giá kết quả triển khai của TAND các địa phương; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành TAND có kế hoạch để tiếp tục triển khai việc thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 

Để thể chế hóa các quy định của Hiến pháp thì tới đây sẽ phải sửa đổi, bổ sung rất nhiều văn bản luật, trong đó có Luật Tổ chức TAND và các Luật tố tụng. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề không chỉ của TANDTC mà của tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống. Quá trình góp ý xây dựng để thể chế hóa các quy định của Hiến pháp sửa đổi khi xây dựng các dự án luật này chúng ta cần chú ý đến các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là một số vấn đề quan trọng như: Mô hình tổ chức Tòa án 4 cấp; đổi mới tổ chức, hoạt động của TANDTC; phát triển án lệ; hoàn thiện thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng quy định chặt chẽ các căn cứ kháng nghị; đổi mới cơ chế phân bổ kinh phí cho các cơ quan tư pháp, trong đó có TAND. Thực hiện quyết liệt các giải pháp về tổ chức cán bộ để bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho các đơn vị trong hệ thống Tòa án, nhất là các TAND và các đơn vị có số lượng lớn các vụ án phải giải quyết. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo trình, tài liệu để thực hiện tốt công tác đào tạo theo Thông báo kết luận số 116-TB/TW ngày 27/12/2012 của Bộ Chính trị về việc đào tạo cán bộ của TAND các cấp. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án…

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả của Hội nghị này, các đơn vị Tòa án khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2014 để triển khai thực hiện. Chương trình, kế hoạch công tác phải bám sát nhiệm vụ công tác của hệ thống Tòa án và nhiệm vụ chính trị của địa phương; phải đề ra được những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để phấn đấu thực hiện kết quả cao hơn năm 2013. Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự nghiệp cải cách tư pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và sự quan tâm của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành ở Trung ương và địa phương, TAND các cấp quyết tâm tạo ra không khí thi đua mới để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

 

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của TAND các cấp đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC và Ban Tổ chức Hội nghị, Chánh án Trương Hòa Bình trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương đã quan tâm đến công tác của TAND và có ý kiến chỉ đạo cụ thể tại Hội nghị.

 

DƯ ÂM ẤM ÁP

Sau hai ngày làm việc tích cực, Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2014 và vinh danh Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực đã kết thúc tốt đẹp. Mỗi đại biểu trở về địa phương, đơn vị mình mang theo không khí trang trọng, ấm áp và chan hòa tình đồng chí, đồng nghiệp. Báo Công lý chọn một số tấm hình trong và ngoài hội trường để chia sẻ cùng bạn đọc…

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

Phó Chánh án thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa và  Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tý chụp ảnh lưu niệm với đại biểu Tòa án Bình Thuận.

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

Hai ngày làm việc đã hoàn thành công việc đặt ra

 

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

 

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

 

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

 

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

 

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

 

 

Tòa án các cấp quyết tâm phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

 

Đại biểu từ các địa phương, các đơn vị trong cả nước tranh thủ trao đổi, thăm hỏi và chụp hình lưu niệm…

 

Nhóm phóng viên thời sự

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật