Báo Công lý
Thứ Năm, 28/5/2020

Tổ chức tang lễ cho người đã khuất: Cần quy định mềm dẻo, linh hoạt và chú ý đến tập quán

05/3/2013 22:44 UTC+7
Việc tổ chức tang lễ hiện nay đang có nhiều luồng ý kiến khác nhau và hiện đang được coi là vấn đề nhạy cảm, rất cần có sự điều chỉnh bằng một văn bản dưới luật để việc thực hiện được dễ dàng hơn.

Cục Kiểm tra văn  bản (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản số 51 gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về việc kiến nghị hủy bỏ Công văn số 242/BVHTTDL-TCCB ngày 22/1/2013 hướng dẫn Nghị định 105. Bởi lẽ, công văn này có dấu hiệu trái luật vì văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng phải được ban hành theo hình thức Thông tư.

Tổ chức tang lễ cho người đã khuất: Cần quy định mềm dẻo, linh hoạt và chú ý đến tập quán

Ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục KTVB - Bộ Tư pháp: “Các QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng phải được ban hành theo hình thức Thông tư”.

 

Về hình thức, Công văn 242 không thể hướng dẫn “ngược” Nghị định của Chính phủ. Việc Bộ VHTT&DL tự kiểm tra, xử lý, hủy bỏ Công văn số 242 là cần thiết theo quy định của Chính phủ và của Quốc hội (trường hợp này cần phải ban hành Thông tư của Bộ VHTT&DL để hướng dẫn thi hành quy định của Chính phủ).

 

Mặc dù Công văn 242 có những vấn đề như trên, nhưng theo ông Lê Hồng Sơn Cục trưởng Cục KTVB - Bộ Tư pháp, nội dung công văn này đã tiếp cận gần hơn so với Kết luận số 19 của Bộ Chính trị.

 

Đối chiếu giữa nội dung Công văn số 242 và Nghị định số 105 với Thông báo của Bộ Chính trị, không bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ. Cụ thể là: Tại Thông báo số 19, sau khi đồng ý với nhiều điểm của Đề án quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Bộ Chính trị đã khẳng định chủ trương “cần quy định thực hiện từng bước, với từng đối tượng, có tính tập quán của từng địa phương” đối với “Các yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường, không để thi hài quá 48 giờ tính từ khi khâm liệm; không lắp ô kính trên nắp quan tài, không rắc vàng mã trên đường tới nơi an táng; việc đưa tin buồn trên các phương tiện thông tin đại chúng…”.

 

Tuy nhiên, nội dung của Nghị định số 105 không thể hiện được định hướng từng bước, từng đối tượng có tính tập quán của từng địa phương của Bộ Chính trị, mà ngược lại đã quy định một cách cứng nhắc, có tính khẳng định như: “Linh cữu người từ trần quản tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài”; “Không rắc vàng mã… trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng”; “Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị 06 (sáu) vòng hoa; 30 (ba mươi) vòng hoa luân chuyển”. Hoặc quy định chế tài xử phạt cũng không phù hợp…

 

Đối chiếu với Thông báo Kết luận số 19 thì nội dung của Công văn số 242 đã tiếp cận gần hơn, phù hợp hơn với định hướng của Bộ Chính trị khi đưa ra các quy định “mềm” hơn như có thể dùng vòng hoa; hạn chế rắc vàng mã; khuyến khích không rắc vàng mã…

 

Cục KTVB cũng đề nghị, cần nghiên cứu, điều chỉnh các quy định của Chính phủ cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 19 thì mới bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các quy chuẩn của Đảng và Nhà nước ta về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

 

Mai Thoa

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật