Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Khối thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2013

21/3/2013 20:32 UTC+7
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-CĐVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc phát động thi đua, ngày 21-3, Khối thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2013.

Khối thi đua số VII có 8 đơn vị gồm: Công đoàn VKSNDTC (Trưởng khối), Công đoàn Ủy ban dân tộc (Phó Trưởng khối), Công đoàn TANDTC, Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước, Công đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công đoàn Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Khối thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2013

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào Bản giao ước thi đua

 

Trong những năm qua, Khối thi đua số VII đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua sôi nổi bám sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Qua đó các công đoàn đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trung thực, tận tụy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2013, Khối thi đua số VII phát động thi đua với mục tiêu động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở của đoàn viên công đoàn…

 

Sau khi thảo luận và bổ sung vào các chương trình hoạt động, Khối thi đua số VII đã ký kết giao ước thi đua với các nội dung: Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn và đơn vị phát động; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong thi đua Công đoàn các đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả. Qua đó chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; nội bộ cơ quan đoàn kết, tiến bộ, các tổ chức Đảng, Công đoàn đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

 

Trần Quang Huy

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật