Báo Công lý
Thứ Tư, 27/5/2020

Hội nghị về định hướng công tác đối ngoại địa phương năm 2013: Tăng cường chỉ đạo và cung cấp thông tin trong các lĩnh vực nhạy cảm

19/3/2013 19:58 UTC+7
Ngày 19-3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trên cả nước về định hướng công tác đối ngoại địa phương năm 2013. Đ/c Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao trình bày khái quát những nội dung cơ bản trong định hướng công tác đối ngoại địa phương năm 2013. Những nội dung này được xây dựng trên cơ sở phương hướng công tác đối ngoại chung, kế hoạch công tác ngoại vụ địa phương của Bộ Ngoại giao và tổng hợp các đề xuất, kiến nghị trong báo cáo của các địa phương… Trên cơ sở đó, Hội nghị đã nghe phát biểu của đại biểu các tỉnh, thành phố, góp phần làm rõ hơn các nhiệm vụ chung; ý kiến của một số đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao bổ sung và giải đáp cụ thể những vấn đề chuyên môn.

Hội nghị về định hướng công tác đối ngoại địa phương năm 2013: Tăng cường chỉ đạo và cung cấp thông tin trong các lĩnh vực nhạy cảm

Lãnh đạo các vụ chức năng của Bộ Ngoại giao tại đầu cầu Hà Nội 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với nội dung định hướng lớn như: Tăng cường cơ chế chỉ đạo, phối hợp các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo tỉnh; chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường chỉ đạo và cung cấp thông tin trong các lĩnh vực nhạy cảm, lĩnh vực được dư luận quan tâm; tăng cường giúp đỡ địa phương trong thiết lập quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư với một số thị trường, đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế...

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn ghi nhận, tiếp thu các đề xuất, góp ý; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đề nghị: Các tỉnh, thành phố sớm cập nhật các kế hoạch, chương trình hoạt động đối ngoại của địa phương trong năm 2013; quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính như: Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện đường lối đối ngoại về hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2013; sớm có lộ trình kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đã đề cập; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, quảng bá giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư - thương mại; quan tâm cải tiến, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp công tác giữa Bộ (bao gồm các cơ quan đại diện ở nước ngoài) và địa phương, đảm bảo thực hiện quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại cả trong và ngoài nước. 

 

PVB

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật