Báo Công lý
Chủ nhật, 31/5/2020

"Cần quán triệt sâu sắc kiến thức quốc phòng-an ninh"

13/3/2013 17:02 UTC+7
Sáng 13/3, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng đã tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 47 cho các học viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Đến dự lễ khai giảng có ông Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan-chiến sỹ của Học viện Quốc phòng đạt được trong những năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Học viện Quốc phòng xứng đáng là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của quân đội và quốc gia.

"Cần quán triệt sâu sắc kiến thức quốc phòng-an ninh"

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh với cán bộ , giảng viên Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng lưu ý: Sự nghiệp quốc phòng-an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài. Vì vậy, trong những năm tới, Học viện Quốc phòng phải quán triệt sâu sắc cũng như tổ chức thực hiện nghiêm túc và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Học viện cần có những chủ trương, giải pháp tích cực để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, vừa có năng lực, tư duy chiến dịch-chiến lược; có trình độ tổ chức thực hiện và phương pháp, tác phong công tác tốt; có ý chí vươn lên và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Học viện cần tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược nghiên cứu, dự báo đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng-an ninh bảo vệ Tổ quốc; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo cán bộ chiến dịch-chiến lược và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Mặt khác, Học viện cũng nên coi trọng việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Đối với các học viên, Phó Thủ tướng yêu cầu: Là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cán bộ chủ chốt của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các học viên phải quán triệt sâu sắc những kiến thức về quốc phòng-an ninh, trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Tại khóa học này, các học viên sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề như: Chiến lược một số nước liên quan đến quốc phòng-an ninh của Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; đối ngoại gắn với quốc phòng-an ninh; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng-an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Ngoài ra, các học viên sẽ tập bài xử trí tình huống; nghiên cứu thực tế ở một số địa phương, đơn vị quân đội, công an; trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh ở các bộ, ngành, địa phương.

Nguyễn Cường/TTX

Bạn đang đọc bài viết "Cần quán triệt sâu sắc kiến thức quốc phòng-an ninh" tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật