Báo Công lý
Thứ Sáu, 03/4/2020

Ngày làm việc thứ sáu Hội nghị Trung ương lần thứ 13: Tiếp tục bàn công tác nhân sự

19/12/2015 18:22 UTC+7
(Công lý) - Hôm này (19/12) bước sang ngày làm việc thứ 6, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục bàn về công tác nhân sự khóa tới.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Quang Tùng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật