Báo Công lý
Thứ Sáu, 05/6/2020

Cụ thể hóa quy trình mua bán vàng miếng

19/3/2013 08:29 UTC+7
Ngày 18/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký Quyết định số 563/QĐ-NHNN ban hành Quy trình mua, bán vàng miếng của NHNN với các nội dung cụ thể về hình thức mua - bán trực tiếp, đấu thầu giữa NHNN với các tổ chức tín dụng.

Cụ thể hóa quy trình mua bán vàng miếng

Ảnh: Minh họa

Đối với mua, bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu, quy trình phải trải qua 10 bước. Cụ thể là: NHNN thông báo đấu thầu vàng miếng; các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc; NHNN kiểm tra và thông báo tư cách dự thầu của các đơn vị; NHNN công bố giá trần, giá sàn (nếu có) đối với đấu thầu theo giá hoặc giá mua, bán đối với đấu thầu theo khối lượng; TCTD, doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu; đóng và mở thầu; NHNN xét thầu và xác định kết quả; NHNN thông báo hủy thầu trong trường hợp giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt; NHNN thông báo kết quả đấu thầu; Ký văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng miếng. Đối với mua bán vàng miếng theo hình thức trực tiếp cũng phải tuân theo 7 bước, giản lược được 3 bước. 

Trong phương thức đấu thầu theo khối lượng, việc xét thầu và xác định kết quả được thực hiện theo 2 nguyên tắc. Nếu tổng số lô đặt thầu của các TCTD, doanh nghiệp dự thầu bằng hoặc thấp hơn tổng khối lượng NHNN dự kiến mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu của từng đơn vị bằng khối lượng đặt thầu của chính TCTD, doanh nghiệp đó. Trường hợp, tổng số lô đặt thầu của các TCTD, doanh nghiệp tham gia vượt quá tổng khối lượng NHNN dự kiến mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu của các đơn vị tham gia được xác định theo nguyên tắc từ khối lượng đặt thầu cao nhất xuống thấp cho tới khi NHNN mua hoặc bán được tối đa khối lượng dự kiến mua hoặc bán. Nếu ở mức khối lượng trúng thầu thấp nhất có nhiều TCTD, doanh nghiệp đặt mua hoặc bán cùng khối lượng thì khối lượng câng mua, bán còn lại được chia đều cho các đơn vị. Với trường hợp khối lượng trúng thầu có lẻ lô sẽ được làm tròn xuống chẵn lô. 

Trong phương thức đấu thầu theo giá, việc xét thầu và xác định kết quả đấu thầu được thực hiện theo 2 nguyên tắc. Xét theo thứ tự giảm dần từ giá trúng thầu cao nhất cho tới giá trúng thầu thấp nhất mà tại đó NHNN bán được khối lượng tối đa dự kiến bán. Cùng đó, có thể xét theo thứ tự tăng dần từ giá trúng thầu thấp nhất cho tới giá trúng thầu cao nhất mà tại đó NHNN mua được tối đa khối lượng dự kiến mua. Trong trường hợp ở mức giá trúng thầu thấp nhất hoặc cao nhất có nhiều TCTD, doanh nghiệp đặt cùng một mức giá thì khối lượng trúng thầu của các đơn vị này sẽ được xác định theo tỷ lệ thuận giữa khối lượng cần mua, bán còn lại và khối lượng đăng ký mua bán của từng đơn vị đó. Trường hợp khối lượng trúng thầu có lẻ lô sẽ được làm tròn xuống chẵn lô. Giá trúng thầu của của từng TCTD, doanh nghiệp là giá đặt thầu của chính đơn vị đó.

NHNN cho biết, để thực hiện quy trình mua bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu và qua hình thức mua bán trực tiếp, NHNN đã thành lập Tổ triển khai đấu thầu và Tổ giúp việc đấu thầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/3.

TTX

Bạn đang đọc bài viết Cụ thể hóa quy trình mua bán vàng miếng tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật