Báo Công lý
Chủ nhật, 23/2/2020

Thư chúc mừng của Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình gửi cán bộ, giảng viên, CNVC Học viện Tòa án

Sự kiện: Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình
19/11/2015 10:29 UTC+7
(Công lý) - Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã có Thư chúc mừng gửi cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức của Học viện Tòa án. Báo Công lý xin đăng toàn văn thư chúc mừng.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tôi xin gửi đến Ban Giám đốc Học viện; các thành viên Hội đồng Trường; đội ngũ giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Học viện Tòa án qua các thời kỳ; các học viên của Học viện… lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích mới trong công tác.

Các đồng chí thân mến!

Trường Cán bộ Tòa án - Tiền thân của Học viện Tòa án ngày nay, là một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác cho hệ thống các Tòa án nhân dân; được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn thành lập lại theo Nghị quyết số 210/UBTVQH khóa IX ngày 20/5/1994 và Quyết định thành lập số 100/TCCB ngày 23/8/1994 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Trải qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cán bộ Tòa án đã từng bước đổi mới, phát triển không ngừng về mọi mặt. Các đồng chí đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt mọi khó khăn, lập thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân các cấp, thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn ở trong và ngoài nước.

Thành tích của các đồng chí đã bước đầu góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp; góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động xét xử và thành tích chung của toàn hệ thống các Tòa án nhân dân trong những năm qua. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo TANDTC, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần vượt khó khăn, nỗ lực công tác của tập thể cán bộ, công chức, giảng viên của Trường; mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của Trường Cán bộ Tòa án trước đây, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong giai đoạn mới, với chức năng, nhiệm vụ và vị thế mới là Học viện Tòa án, phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo đầu ngành trong hệ thống các Học viện nghiên cứu và đào tạo pháp lý, đào tạo Nghề của cả nước.

Các đồng chí thân mến!

Thể chế hóa các định hướng của Đảng về chiến lược cải cách tư pháp, Hiến pháp năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử lập Hiến, đã quy định rõ: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 cũng quy định nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân các cấp.

Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay… ngày 30/7/2015 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Tòa án, trên cơ sở Trường Cán bộ Tòa án, trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, có nhiệm vụ đào tạo đại học và trên đại học, đào tạo nghề xét xử. Đây là một mốc son, đánh dấu giai đoạn phát triển mới về chất của cơ sở đào tạo cán bộ Tòa án. Học viện Tòa án ra đời, cũng là kết quả của việc thực hiện quyết liệt Đề án “Nâng cao năng lực và mở rộng quy mô Trường cán bộ Tòa án” mà Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.

Xác định chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, Thẩm phán có vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động xét xử, thực hiện đúng đắn quyền tư pháp của Tòa án…Trong những năm qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Một trong ba giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, được Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xác định là: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Tòa án.    

Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán cùng các chức danh tư pháp khác trong Tòa án nhân dân… Ban Lãnh đạo Học viện Tòa án là cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, với các bước đi, lộ trình thích hợp, trình Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, phê duyệt.

Trước hết, các đồng chí cần xác định rõ nhiệm vụ đào tạo, đối tượng đào tạo cụ thể cho từng giai đoạn. Trong đó, cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan; các chuyên gia khoa học pháp lý đầu ngành, có bề dầy kinh nghiệm…chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tiến hành chiêu sinh đào tạo đại học, trên đại học trong thời gian sớm nhất.

Mặt khác, các đồng chí cần khẩn trương hoàn thiện Bộ giáo trình giảng dạy chuẩn các bộ môn; kiện toàn bộ máy các khoa, phòng của Học viện; tuyển chọn và sắp xếp đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức có học hàm, học vị, có kinh nghiệm giảng dạy; nghiên cứu, tham khảo mô hình tổ chức và hoạt động các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, nhằm xây dựng và hoàn thiện Học viện Tòa án đạt chuẩn về các tiêu chí giáo dục - đào tạo.

Học viện cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng cơ chế giáo dục theo nguyên lý khoa học “Biến quá trình đào tạo, thành quá trình tự đào tạo”; làm sao để học viên chủ động nghiên cứu, tiếp thu một cách tự giác, sâu sắc các kiến thức lý luận, kỹ năng thực hành trong quá trình học tập tại Học viện; Tạo điều kiện thuận lợi cho học viên vừa tiếp nhận kiến thức, vừa chủ động đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, để công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện ngày càng sát với yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân các cấp.

Ngoài ra, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tòa án như đã nêu trên, Hội đồng khoa học của Học viện cần tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học về những vấn đề cấp thiết, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, như: Vấn đề nội hàm của quyền tư pháp; Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với đặc thù có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội; Đồng thời, tham gia công tác nghiên cứu, tuyển chọn, xây dựng, công bố và áp dụng án lệ theo Nghị quyết số 03 ngày 29/10/2015 vừa qua của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Cùng với đó, cần hoàn thiện quy chế, nội dung bồi dưỡng, các bộ đề thi trong việc thi tuyển vào ngạch và nâng ngạch Thẩm phán, trình Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp phê duyệt và ủy quyền tổ chức kỳ thi theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

Các đồng chí thân mến!

Để kiện toàn đội ngũ giảng viên, Học viện Tòa án cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, nhất là với Vụ Tổ chức - Cán bộ; thường xuyên rà soát, đề xuất danh sách cán bộ, công chức của các Tòa án có đủ điều kiện, để báo cáo Lãnh đạoTòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định biệt phái về làm công tác giảng dạy tại Học viện; nghiên cứu, đề xuất các loại hình, các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo sát với yêu cầu thực tế và điều kiện kinh phí của Tòa án nhân dân các cấp trong tình hình hiện nay.

Tôi yêu cầu các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các Thẩm phán có thâm niên, có kinh nghiệm trong công tác xét xử, cần phát huy tinh thần tích cực tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nghề của Học viện. Các đồng chí phải là lực lượng nòng cốt tham gia công tác giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu, bổ sung nâng cao các tập bài giảng thành Bộ giáo trình chuẩn của Học viện Tòa án nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, một lần nữa, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tôi xin chúc tập thể Lãnh đạo Học viện, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cùng toàn thể các đồng chí học viên của Học viện Tòa án và gia đình,… sức khỏe, hạnh phúc, dạy tốt, học tốt, góp phần cùng hệ thống các Tòa án nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách tư pháp theo định hướng của Đảng.

Chúc Học viện Tòa án ngày càng phát triển vững mạnh, đạt được nhiều thành tích mới trong công tác, phấn đấu vươn lên, sớm trở thành một cơ sở đào tạo uy tín, có chất lượng cao trong hệ thống các Học viện Pháp lý của đất nước.

Thân ái!

Trương Hòa Bình (Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC)

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật