Báo Công lý
Chủ nhật, 24/3/2019

Hội nghị cán bộ công chức TAND cấp cao tại TP HCM: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

02/3/2018 15:13 UTC+7
(Công lý) - Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM Trần Văn Châu đề nghị tập thể cán bộ, công chức và người lao động tự tin, bản lĩnh và nghị lực vượt qua những khó khăn nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 2/3, TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2018. 

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh cùng 124 đại biểu, cán bộ công chức, người lao động toàn đơn vị.

Hội nghị cán bộ công chức TAND cấp cao tại TP HCM: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe và thảo luận nhiều báo cáo, trong đó có Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện công tác năm 2017 của TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Báo cáo tình hình thu chi tài chính của cơ quan năm 2017; thảo luận và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; góp ý kiến cho các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở...

Hội nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức và người lao dộng. Hội nghị cũng bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2018, coi thi đua là cơ sở, động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ, tạo ra không khí tin tưởng, củng cố đoàn kết nội bộ. Nội dung phong trào thi đua là tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; các Chỉ thị của Bộ Chính trị và TANDTC về thi đua; triển khai kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, các đợt cao điểm thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc...

Hội nghị cán bộ công chức TAND cấp cao tại TP HCM: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

 Chánh án Trần Văn Châu và Chủ tịch Công đoàn Phạm Trung Tuấn ký giao ước

Năm 2018, TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ cụ thể hóa hội dung Nghị quyết 01 của Ban cán sự TANDTC về “lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 của TAND”. Phấn đấu đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định; Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đạt từ 90% trở lên, dân sự đạt từ 85% trở lên, hành chính đạt từ 99% trở lên... Chủ động tổ chức học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới, nhất là văn bản pháp luật về tố tụng; nâng cao chất lượng tranh tụng để nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết...

Sau khi nghe và thảo luận các báo cáo, Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung cụ thể: Thông qua các Báo cáo được trình; Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của cán, bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc, có năng suất, chất lượng, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo các chỉ tiêu cụ thể và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đề ra. Nghị quyết  được toàn thể cán bộ công chức và người lao động tại Hội nghị thông qua để tổ chức và thực hiện.

Hội nghị cán bộ công chức TAND cấp cao tại TP HCM: Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ra mắt Ban thanh tra

Tại Hội nghị, Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở giao ước thực hiện nhiệm vụ công tác và chính sách cán bộ của cơ quan năm 2018. Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh nhất trí và quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ trưởng cơ quan phát động và Giao ước thi đua. Chánh án Trần Văn Châu đã nêu ra một số giải pháp để thực thi hữu hiệu công tác xét xử, đề nghị tập thể cán bộ, công chức và người lao động tự tin, bản lĩnh và nghị lực vượt qua những khó khăn nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2018.

Lê Hoàng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật