Báo Công lý
Thứ Sáu, 29/5/2020

Ngành TAND tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng ngay từ những ngày đầu năm

03/3/2013 09:58 UTC+7
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm 2013, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành đã tham mưu với lãnh đạo ngành xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng và Kế hoạch công tác thi đua cả năm.

Trên cơ sở đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 3 Cụm thi đua trong ngành đồng thời phân công các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ từng đơn vị tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ngành TAND tỉnh Nam Định có 18 đơn vị trực thuộc gồm 5 Tòa chuyên trách, 3 Phòng giúp việc và 10 đơn vị TAND cấp huyện. Trong những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng đối với nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo ngành TAND tỉnh luôn chú trọng việc theo dõi, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng trong toàn ngành. Từ trước năm 2008, TAND tỉnh bố trí 1 biên chế quản lý công tác tổng hợp, thống kê và thi đua, khen thưởng. Từ năm 2008 đến nay, ngành TAND tỉnh Nam Định đã bố trí riêng 1 biên chế giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành và Chánh án tỉnh để theo dõi những nội dung của công tác thi đua khen thưởng. Với 18 đơn vị trực thuộc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành TAND tỉnh Nam Định đã chia thành 3 Cụm thi đua, Cụm trưởng và Phó Cụm trưởng được bầu luân phiên để tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng tại các Cụm; tổ chức thi đua giữa các Cụm và thực hiện việc bình xét, bỏ phiếu suy tôn từ các Cụm thi đua.

 

Ngành TAND tỉnh Nam Định: Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng ngay từ những ngày đầu năm

Bí thứ Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” năm 2012 cho ông Ngô Tiến Hùng, Chánh án TAND tỉnh Nam Định

 

Với mục tiêu xây dựng ngành TAND tỉnh Nam Định trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành TAND tỉnh đã tham mưu với lãnh đạo ngành phát động phong trào thi đua bám sát chủ đề do ngành phát động là: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” gắn với phương châm: “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Bước vào năm công tác 2013, Chánh án TAND tỉnh đã phát động phong trào thi đua và tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa Cụm trưởng 3 Cụm thi đua trong ngành, trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ công chức. Hưởng ứng phong trào thi đua do ngành phát động, toàn thể cán bộ công chức và 18/18 đơn vị trong ngành đã sôi nổi đăng ký thực hiện phong trào thi đua. Các tập thể, cá nhân đều nâng cao ý chí quyết tâm và xây dựng kế hoạch, phương pháp làm việc khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào quá trình công tác hoặc đề xuất những cải cách về thủ tục hành chính hoặc biện pháp cải tiến lề lối làm việc. Các phong trào thi đua đều nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thụ lý, giải quyết các loại án, gắn với nâng cao chất lượng xét xử, “Nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua do ngành đề ra” và “Quyết tâm xây dựng ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp”. 

 

Hiện tại mới chỉ là những tháng đầu năm 2013, nhưng các phong trào thi đua của ngành đã diễn ra liên tục, rộng khắp, tạo ra không khí làm việc sôi nổi trong toàn ngành. Nét mới trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 được lãnh đạo ngành TAND tỉnh Nam Định chú trọng đó là chỉ đạo các đơn vị cơ sở có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng để xây dựng và nhân các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong toàn ngành. Việc bình xét và đề nghị khen thưởng bảo đảm các nguyên tắc đúng pháp luật, kịp thời, dân chủ, công khai, công bằng, đúng người, đúng thủ tục, đúng thực chất thành tích, có sự kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với khuyến khích vật chất và chính sách, chế độ đãi ngộ. Đặc biệt, ngành TAND tỉnh Nam Định tập trung nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo yếu tố “tiêu biểu, nổi bật, tầm ảnh hưởng và sự lan tỏa của những thành tích đối với thành tích chung của đơn vị và của ngành”, nhất là đối với các trường hợp đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Cờ thi đua của ngành TAND” và “Cờ thi đua của Chính phủ”. 

 

Ông Ngô Tiến Hùng, Chánh án TAND tỉnh Nam Định cho biết, để công tác thi đua, khen thưởng đạt được những hiệu quả thiết thực, đề nghị TANDTC nghiên cứu, bổ sung những quy định chi tiết của Công văn số 62/TANDTC-TĐKT, ngày  25/ 4/2012 hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng trong ngành TAND. Theo đó cần sửa đổi các tiêu chí của Bảng chấm điểm thi đua cho phù hợp với thực tiễn công tác của ngành, cụ thể là tăng số điểm thưởng với án hình sự xét xử lưu động và tính điểm thưởng khi xét xử lưu động đối với các loại án khác. Bên cạnh đó, do tính chất của án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại rất phức tạp, nên TANDTC cần quy định cách tính và tỷ lệ án huỷ, sửa riêng biệt. Ngoài ra, TANDTC cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng đối với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng ở địa phương.

 

Trần Minh Giang

 

 

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật