Báo Công lý
Thứ Năm, 04/6/2020

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm xét xử, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán: Trọng trách lớn của ngành TAND

26/3/2013 20:20 UTC+7
“Chất lượng công tác xét xử từng bước được nâng lên; hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật…

góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, cùng với các cấp, các ngành giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ngành TAND cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa…”.

Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 ngành TAND vừa qua. Để đáp ứng yêu cầu của Chủ tịch nước, ngành TAND đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm xét xử, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, Hội thẩm được coi  là một công tác trọng tâm, cốt yếu.

Án ngày càng tăng, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giải quyết, xét xử

 

Tính đến ngày 30/9/2012, toàn ngành TAND có 13.026 người, gồm: 4.914 Thẩm phán (trong đó Thẩm phán TANDTC là 112 người; Thẩm phán trung cấp là 1.246 người; Thẩm phán sơ cấp là 3.556 người); 8.112 Thư ký Toà án, Thẩm tra viên và cán bộ, công chức khác. Hội thẩm nhân dân hiện có 15.906 người (1.790 Hội thẩm TAND cấp tỉnh và 14.116 Hội thẩm TAND cấp huyện).  

 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp hiện nay, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp đều đã được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp; đa số cán bộ, công chức Toà án có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Đội ngũ Hội thẩm đều là những người có trình độ hiểu biết pháp luật, được tập huấn về nghiệp vụ Tòa án, nhiều người nguyên là cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nghỉ hưu, một số người nhiều nhiệm kỳ tham gia công tác Hội thẩm và đều có điều kiện để tham gia công tác xét xử. Đây chính là những điều kiện quan trọng tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác của ngành TAND trong những năm qua, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án. 

 

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm xét xử,  bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán: Trọng trách lớn  của ngành TAND

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và các cán bộ được giao trọng trách mới

Theo thống kê của ngành TAND, mặc dù trung bình mỗi năm số lượng các loại vụ án mà toàn ngành phải thụ lý, giải quyết tăng khoảng trên 30.000 vụ án các loại (Năm 2010 toàn ngành thụ lý 289.285 vụ án các loại, năm 2011 là 326.268 vụ và năm 2012 là 360.941 vụ), nhưng các Tòa án vẫn đảm bảo về tiến độ giải quyết, khắc phục có hiệu quả việc để các vụ án quá thời hạn xét xử theo quy định của pháp luật và chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án cũng ngày càng được nâng lên, đã hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp kết án oan người không có tội; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán đều giảm hơn so với các năm trước. Một số khuyết điểm, thiếu sót trong công tác xét xử như các bản án tuyên không rõ ràng hay cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật đã được khắc phục có hiệu quả. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm năm 2012 đạt tỷ lệ gần 60%, cao nhất trong nhiều năm gần đây.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” - một yêu cầu cấp thiết

 

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013, Báo cáo của ngành TAND đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng. Đó là bên cạnh nhiều thành tích, kết quả thì “vẫn còn một bộ phận cán bộ, Thẩm phán còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm trong công tác chưa cao; cá biệt còn có những cán bộ, Thẩm phán có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, thậm trí bị truy cứu trách nhiệm hình sự…”

 

Trước tình hình nêu trên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác được ngành TAND xác định, đó là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch vững mạnh, trong đó việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho cán bộ, công chức Tòa án các cấp, nhất là đội ngũ Thẩm phán và Hội thẩm TAND được xác định vừa là yêu cầu và vừa là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tòa án. 

 

Với yêu cầu đặt ra như trên, ngành TAND đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc đẩy mạnh công tác đào tạo và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, coi đây là nhóm giải pháp mang tính đột phá. Chỉ tính trong 3 năm (2010-2012), Tòa án các cấp đã cử trên 700 cán bộ đi đào tạo sau đại học (trong đó có 12 người được cử đi đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ ở nước ngoài); 451 cán bộ được cử đi đào tạo trình độ Đại học luật (chủ yếu là học văn bằng 2). Phối hợp với Bộ Tư pháp (Học viện Tư pháp) tổ chức 2 khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử cho 1.096 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. Cử 520 lượt cán bộ tham dự các hội thảo quốc tế về các kiến thức liên quan đến sở hữu trí tuệ, tranh chấp thương mại quốc tế,… Đã tổ chức 102 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 12.492 lượt học viên là Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án, trong đó tập trung chủ yếu vào việc tập huấn các văn bản pháp luật và các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Đầu năm 2013, TANDTC đã tổ chức thí điểm 1 lớp đào tạo nghiệp vụ cho các Thẩm tra viên thuộc TANDTC. 

 

Theo thẩm quyền được phân cấp, Chánh án TAND các tỉnh cũng đã thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ hoặc đột xuất về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thuộc quyền quản lý. TANDTC đã xây dựng, biên soạn bộ tài liệu tập huấn cho Hội thẩm, bố trí kinh phí, hỗ trợ giảng viên để các Tòa án địa phương tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm theo một chương trình thống nhất trong toàn ngành.

 

Đáng chú ý hơn nữa, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, Ban Cán sự Đảng TANDTC đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực và quy mô của Trường cán bộ Tòa án, trong đó tập trung củng cố Hội đồng Trường, tăng cường đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị cho Trường và nghiên cứu đổi mới giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, tập huấn cán bộ trong tình hình hiện nay; đồng thời xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành TAND đến năm 2020 với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý, kỹ năng thực hiện công tác dân vận, ngoại ngữ, tin học... 

 

Mới đây nhất, theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng TANDTC, Bộ Chính trị đã đồng ý giao cho TANDTC thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ xét xử cho cán bộ, công chức của ngành, tiến tới đào tạo cử nhân chuyên ngành và đào tạo bậc trên đại học. Đây chính là tiền đề quan trọng để ngành TAND từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm xét xử, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành TAND trong tình hình mới.

                                                                           

Nhật Minh

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật