Báo Công lý
Thứ Hai, 22/4/2019

Lễ trao quyết định cử thành viên Hội đồng Thẩm phán và quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo cấp Vụ TANDTC

21/3/2013 20:42 UTC+7
Tham dự buổi lễ hôm nay có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC; thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC.

Trước đó, căn cứ vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; căn cứ Luật Tổ chức TAND số 33/2002/QH10 và xét đề nghị của Chánh án TANDTC, ngày 26/2/2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ban hành Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH13 cử 2 Thẩm phán TANDTC làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Đồng thời, ngày 27/2/2013 và ngày 14/3/2013, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình ký các quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo cấp Vụ cho các đơn vị thuộc TANDTC. Ông Nguyễn Văn Thuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ TANDTC công bố các quyết định và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã trực tiếp trao các quyết định cho các đồng chí được cử là thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và trao Quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo cấp Vụ cho các đơn vị thuộc TANDTC.

 

Lễ trao quyết định cử thành viên Hội đồng Thẩm phán và quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo cấp Vụ TANDTC

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao quyết định cho các đồng chí được giao trọng trách mới.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Việc cử 2 đồng chí là thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và bổ nhiệm, điều động 6 lãnh đạo cấp Vụ cho các đơn vị thuộc TANDTC là nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng đơn vị thuộc cơ quan TANDTC ngày càng trong sạch vững mạnh để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho ngành Tòa án. Vì vậy các đồng chí được tin tưởng giao trọng trách mới cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, chính trị, năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Thay mặt các đồng chí vừa được giao trọng trách mới, ông Nguyễn Anh Tiến, Trưởng ban Ban Thanh tra thuộc TANDTC cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC đã tin tưởng giao cho công việc mới. Trong quá trình cải cách tư pháp, các đồng chí hứa sẽ cùng đồng nghiệp đem hết năng lực, trách nhiệm để làm tốt công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng ngành Tòa án ngày càng vững mạnh. 

 

Danh sách các đồng chí được cử làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và bổ nhiệm, điều động lãnh đạo cấp Vụ thuộc TANDTC 

 

1. Ông Nguyễn Văn Du (tên gọi khác Nguyễn Huy Du), Chánh tòa Tòa Lao động TANDTC được cử làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

 

2. Ông Hoàng Văn Liên, Chánh tòa Tòa Dân sự TANDTC được cử làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

 

3. Ông Nguyễn Anh Tiến (sinh năm 1961), Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thanh tra thuộc TANDTC từ ngày 27/2/2013, thời hạn là 5 năm.

 

4. Ông Đàm Văn Đạo (sinh năm 1955), thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thư ký để giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Hành chính thuộc TANDTC kể từ ngày 1/4/2013 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 

5. Ông Nguyễn Minh Sử (sinh năm 1967), Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc TANDTC được giao phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc TANDTC kể từ ngày 15/3/2013 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

6. Ông Kiều Văn Thùy (sinh năm 1958), thôi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ để giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc TANDTC từ ngày 15/3/2013, thời hạn là 5 năm.

 

7. Ông Phạm Quốc Hưng (sinh năm 1973), Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp được giao Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê -Tổng hợp thuộc TANDTC từ ngày 15/3/2013.

 

8. Bà Đào Thị Minh Thủy (sinh năm 1970), thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thư ký để giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp thuộc TANDTC từ ngày 15/3/2013, thời hạn là 5  năm.

 

Trần Minh Giang 

 

 

 

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật