Báo Công lý
Thứ Năm, 04/6/2020

Cụm thi đua số VI - TANDTC sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014

07/6/2014 09:42 UTC+7
(Công lý) - Trong các ngày 6 và 7/6, Cụm thi đua số VI - TANDTC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2014 tại TP. Hải Phòng. Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các đơn vị trong Cụm. Cụm thi đua số VI có 21 đơn vị gồm các  Vụ, Viện, ban,  Tòa chuyên trách, Tòa phúc thẩm, các cơ quan chuyên môn của TANDTC.

Cụm thi đua số VI - TANDTC sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014

Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2014, các đơn vị Tòa nghiệp vụ, Tòa phúc thẩm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM trong Cụm thi đua số VI tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 37 của Quốc hội đề ra, trong đó trọng tâm là xét xử các vụ án và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm; giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tòa địa phương; tiến hành thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các loại án của các TAND địa phương.

Mặc dù rất nhiều đơn vị khó khăn về Thẩm phán ít, số Thẩm phán chưa được tái bổ nhiệm nhiều do chờ Luật tổ chức TAND sửa đổi, nhưng các đơn vị vẫn tích cực hoàn thành một số lượng rất lớn các công việc của từng đơn vị, năng động sáng tạo đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Kết quả các Tòa phúc thẩm và các Tòa chuyên trách cơ bản đã đảm bảo số lượng các vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết đúng thời gian theo quy định của pháp luật, chất lượng giải quyết án được nâng cao. Tuy nhiên theo báo cáo, số lượng đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn còn, cần tiếp tục khắc phục hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các đơn vị giúp việc trong Cụm cũng đã có sự chủ động, hợp tác chắt chẽ với các đơn vị liên quan làm tốt công tác, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.  

Cũng trong 6 tháng qua, trong điều kiện khó khăn, áp lực của toàn hệ thống, các đơn vị của Cụm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, sát hợp. Việc phát động, duy trì các phong trào thi đua tại các đơn vị được thực hiện thường xuyên, phát huy khả năng, tính chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số VI - TANDTC sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua khen thưởng nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2014. Hội nghị cũng bàn bạc thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát và Hội thao của Cụm thi đua theo tinh thần chỉ đạo của Văn bản số 75/TANDTC-TĐKT ngày 12/5/2014 của thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng TANDTC.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong Cụm, động viên, chia sẻ những khó khăn về nhân sự, áp lực công việc của các đơn vị. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua cuối năm 2014, Phó Chánh án Tưởng Duy Lượng yêu cầu các đơn vị trong Cụm cần quán triệt các văn bản hướng dẫn, thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng về chiều sâu, thực chất của các phong trào thi đua, tránh làm cho có, làm theo phong trào, hình thức. Mở rộng các tiêu chí khen thưởng, kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phó Chánh án cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tháo gỡ khó khăn, nhất là nguồn nhân lực; năng động, sáng tạo, tìm tòi các giải pháp để bảo đảm việc xét xử, giải quyết các loại án theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết 37 của Quốc hội đã đề ra. Ngoài ra phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xét xử và giải quyết các loại án, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp, đặc biệt là các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tổ chức tập huấn trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết án cho đội ngũ Thẩm phán. Gắn công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh với công tác triển khai thực hiện các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 Việt Trung

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật