Báo Công lý
Thứ Sáu, 05/6/2020

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La

Sự kiện: Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình
12/3/2013 19:53 UTC+7
Trong 2 ngày (11 và 12-3), Đoàn công tác của TANDTC do đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với TAND tỉnh Hòa Bình và TAND tỉnh Sơn La.

*Tại Hòa Bình, Đoàn công tác đã làm việc với các cán bộ chủ chốt của ngành TAND tỉnh Hòa Bình gồm Chánh án, Phó Chánh án, các Chánh tòa chuyên trách, Trưởng phòng nghiệp vụ của TAND tỉnh; các Chánh án, Phó Chánh án của 11 TAND cấp huyện. Ông Bùi Thành Lê, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình báo cáo với Đoàn công tác về hoạt động của ngành TAND tỉnh và kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng ngành. Theo đó, trong những năm qua số án mà ngành TAND tỉnh Hòa Bình thụ lý gia tăng, năm sau cao hơn năm trước, nhất là năm 2012 toàn ngành thụ lý 2.345 vụ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và tính chất các vụ việc cũng rất phức tạp, nghiêm trọng. Ngành TAND tỉnh Hòa Bình đã đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật. Tỷ lệ giải quyết án của toàn ngành trung bình hàng năm đều đạt từ 98% trở lên. 

Đối với công tác xây dựng ngành, Ban cán sự và lãnh đạo ngành TAND tỉnh Hòa Bình thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử phục vụ cho công tác chuyên môn. Hàng năm, đơn vị thực hiện tốt việc tuyển dụng, phân loại cán bộ, đánh giá thực chất khả năng của đội ngũ cán bộ để kiện toàn, bổ sung cho các đơn vị còn thiếu; tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực công tác của mình. Ngoài ra, công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong ngành được chú trọng. Hiện tại, ngành TAND tỉnh Hòa Bình có 141 biên chế trong tổng số 153 biên chế được giao; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn hiện nay.

 

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La

Chánh án Trương Hòa Bình phát biểu với cán bộ chủ chốt ngành TAND tỉnh Hòa Bình

 

Đối với công tác cải cách tư pháp, TAND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược của ngành và hàng năm đều cụ thể hoá bằng những nhiệm vụ trọng tâm công tác. Tiến độ và chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án được nâng lên; việc đổi mới thủ tục xét hỏi và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà tiếp tục được triển khai thực hiện và có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện thẩm quyền mới về hình sự và dân sự của các TAND cấp huyện được tiến hành đúng lộ trình; kết quả xét xử những vụ án tăng thẩm quyền về cơ bản đảm bảo chất lượng. 

 

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của TANDTC, TAND tỉnh Hoà Bình đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; xây dựng đề án tăng cường cán bộ, Thẩm phán để giải quyết án hành chính; xây dựng đề án “TAND sơ thẩm khu vực”, đề án này đã được Tỉnh ủy phê duyệt với 5 khu vực, trong đó có 3 Tòa án đã có quỹ đất để xây dựng trụ sở Tòa án khu vực. Tại buổi làm việc, ngành TAND tỉnh Hòa Bình đề nghị TANDTC tiến hành tổng kết việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên toà, để định hướng cụ thể về hoạt động tranh tụng; TANDTC cấp kinh phí để Tòa án tỉnh tiếp tục hoàn thiện dự án xây dựng mới trụ sở Tòa án tỉnh; tăng cường đầu tư công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tòa án…

 

Thay mặt Đoàn công tác, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích của ngành TAND tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong những năm qua và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành TAND tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, ngành Tòa án tỉnh Hòa Bình cần thực hiện tốt các nhiệm vụ do TANDTC và địa phương giao cho, trong đó cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

 

Sau buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của TAND tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Thuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Bùi Thành Lê, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, đồng thời công bố Quyết định số 406/QĐ-TCCB ngày 8/3/2013 của Chánh án TANDTC bổ nhiệm ông Hà Quang Dĩnh, sinh năm 1959, Phó Chánh án TANDTC tỉnh Hòa Bình, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình. Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Hà Quang Dĩnh.

 

*Tại tỉnh Sơn La, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sơn La. Tiếp Đoàn công tác của TANDTC có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La báo cáo với với đồng chí Trương Hòa Bình về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị của địa phương; quá trình tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh Sơn La, trong đó có hoạt động của ngành TAND tỉnh… Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình mong muốn Tỉnh ủy, UBND, HĐND cũng như các ban ngành của tỉnh tạo điều kiện để ngành Tòa án làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án. Giúp đỡ Tòa án trong việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở, đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch nguồn cán bộ để ngành TAND tỉnh Sơn La ngày càng phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

 

Sau khi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Trương Hòa Bình đã làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức TAND tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Ngọc Vân, Chánh án TAND tỉnh Sơn La báo cáo hoạt động của TAND tỉnh trong 5 tháng đầu năm (từ 1/10/2012 cho đến nay). Toàn ngành đã giải quyết trên 900 vụ án các loại, chất lượng xét xử được nâng cao. Tuy nhiên, đơn vị cũng còn gặp nhiều khó khăn như việc điều động, luân chuyển cán bộ do hiện nay các Tòa án cấp huyện chưa có nhà công vụ, địa bàn miền núi đi lại không thuận tiện… Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La thì các hoạt động của các cơ quan tư pháp của tỉnh Sơn La có nhiều tiến bộ, trong đó hoạt động của ngành TAND tỉnh có nhiều tiến bộ, thể hiện rõ là trung tâm của các cơ quan tư pháp. 

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận những thành tích của TAND tỉnh Sơn La và cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các ban ngành của tỉnh đã giúp đỡ ngành TAND tỉnh Sơn La hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả mà đơn vị đạt được đã đóng góp vào thành tích chung của ngành TAND. Hiện tại, nhiệm vụ của ngành TAND là rất nặng nề, vì vậy ngành TAND tỉnh Sơn La cần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức. Trong quá trình cải cách tư pháp, ngành Tòa án tỉnh cần thực hiện tốt công tác xét xử, đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ, đổi mới cải cách thủ tục hành chính tại Tòa án, nâng cao vị thế của ngành. Qua đó xây dựng ngành TAND tỉnh Sơn La nói riêng, ngành TAND nói chung thực sự là biểu tượng của công lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp đổi mới của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế. 

 

Trần Minh Giang

Bạn đang đọc bài viết Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật