Kiểm điểm hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ huyện Nga Sơn

Quốc Huy | 02/03/2021, 22:38

Để xảy ra nhiều vi phạm về quản lý, sử dụng ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn …; hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, trưởng phòng, ban và nhiều cán bộ thuộc huyện Nga Sơn đã phải tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đối với những khuyết điểm vi phạm.

1-1-(1).jpg
Trụ sở UBND huyện Nga Sơn

Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng ngân sách tại huyện Nga Sơn.

Theo đó, hàng loạt vi phạm trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống tham nhũng đã được chỉ rõ. Ngoài ra, sau khi kiểm tra hồ sơ quản lý, chi đầu tư XDCB tại 12 công trình, dự án do huyện, xã làm Chủ đầu tư (không kiểm tra hiện trường thi công), Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 12/12 công trình, chủ đầu tư không lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư về khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra dự toán, thiết kế theo quy định tại điều 74, Luật Đấu thầu 2013.

Có 6/12 công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư không đủ năng lực quản lý dự án (không có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp) để thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 8, điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Có 5/12 công trình vượt tổng mức nhưng không thực hiện phê duyệt điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 4, điều 40, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công (Công trình sửa chữa, cải tạo, tường rào Huyện ủy, UBND huyện, khối đoàn thể, nhà ăn UBND huyện, thiết bị công sở UBND huyện (vượt tổng mức đầu tư 3,1 tỷ đồng); Công trình xây dựng, nâng cấp đương giao thông từ xã Nga Trường đi xã Nga Thiện (vượt 449 triệu đồng); Công trình Trường Mầm non xã Nga Tiến (vượt 559 triệu đồng); Công trình Trung tâm thể dục thể thao xã Nga Tiến (vượt 770 triệu đồng); Công trình sửa chữa, cải tạo phòng lớp học, san lấp mặt bằng, tường rào trường THPT Mai Anh Tuấn (vượt 332 triệu đồng).

Phòng Kinh tế hạ tầng - UBND huyện Nga Sơn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại 4 công trình không đúng thẩm quyền quy định tại điều 104, Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ (Công trình Trung tâm thể dục thể thao xã Nga Liên; Công trình Trung tâm văn hoá thể thao xã Nga Thuỷ; Công trình cải tạo nâng cấp đường Nga Trường đi Nga Thiện; Công trình Trung tân thể dục thể thao xã Nga Tiến).

Cá biệt, công trình Trung tâm văn hoá thể thao xã Nga Thuỷ không áp dụng mẫu thiết kế đã được ban hành theo quy định tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 19/06/2014 và Quyết định 440/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ở giai đoạn thực hiện đầu tư có 12/12 công trình đơn vị thi công không lập tiến độ thi công chi tiết báo cáo chủ đầu tư theo quy định; chủ đầu tư và nhà thầu thi công không ban hành văn bản thoả thuận về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định tại điều 10, Thông tư 26/2016/TT-BXD; các bản vẽ hoàn công không ghi ngày, tháng, thời điểm nghiệm thu, hoàn công, không lập các bản vẽ hoàn công đối với phần hạng mục bị che khuất trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo; một số biên bản nghiệm thu công việc không ghi số biên bản, ngày tháng nghiệm thu và khối lượng được nghiệm thu.

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu không nêu rõ chủng loại nhãn mác và xuất xứ các loại vật liệu cơ bản (xi măng, cát, thép...), dẫn đến không có cơ sở để kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào trong quá trình thi công so với các chỉ tiêu kỹ thuật được thiết kế. Riêng Công trình nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THPT Nga Sơn thực hiện gói thầu tư vấn nén tĩnh không có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Ở giai đoạn kết thúc đầu tư và kết quả chi thanh toán vốn có 6/12 công trình chưa phê duyệt quyết toán hoàn thành (1 công trình đang thi công và 5 công trình đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính); có 2 công trình hoàn thành đã lâu nhưng chưa được phê duyệt quyết toán (Công trình Trung tâm thể dục thể thao xã Nga Liên (hoàn thành tháng 12/2018); Công trình Trung tâm văn hoá thể thao xã Nga Thuỷ (hoàn thành tháng 4/2018)).

Giá trị sai phạm phải xử lý tại 12 công trình là 768.361.771 đồng. Trong đó, thu hồi, nộp về ngân sách Nhà nước đối với 6/12 công trình với số tiền 200.548.000 đồng; Xử lý giảm trừ khi quyết toán đối với 6/12 công trình với số tiền 567.813.771 đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, các khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm quản lý, điều hành thuộc về Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn phụ trách lĩnh vực được phân công. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, thủ trưởng các đơn vị và kế toán ngân sách các đơn vị được thanh tra.

Ngày sau khi có kết luận Thanh tra, UBND huyện Nga Sơn đã tiến hành ngày các biện pháp khắc phục hậu quả , đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các nhân, tập thể, nhất là đối với người đứng đầu liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm mà Thanh tra đã làm rõ.

Theo đó có 12 tập thể, 31 cá nhân phải kiểm điểm trách nhiệm , trong đó có ông Trần Ngọc Quyết – Nguyên Chủ tịch UBND huyện, ông Đỗ Ngọc Duy – Phó Chủ tịch UBND huyện và hàng loạt các trưởng phòng: Thanh tra, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ; Giám đốc Ban quản lý dự án huyện, Giám đốc Trung tâm văn hóa và hàng loạt Chủ tịch xã, kế toán xã có liên quan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm điểm hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ huyện Nga Sơn