Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

Trọng Bằng | 12/08/2016, 20:54

Sáng nay (12/8), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban phục vụ Đại hội XII; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Báo cáo tổng kết được trình bày tại Hội nghị nêu rõ những kết quả nổi bật đạt được trong công tác phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cụ thể, trong quá trình chuẩn bị và triển khai Kết luận về tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, Tiểu ban đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn và quyết định những chủ trương, định hướng công tác lớn để chỉ đạo thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Tiểu ban đã chủ động phối hợp với các Tiểu ban khác như Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Tiểu ban làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các thành viên trong quá trình làm việc; chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội của các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức phục vụ Đại hội XII và từng thành viên Tiểu ban cùng các tổ công tác đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, khoa học, hợp lý, sát với yêu cầu và tình hình thực tiễn; phân công công việc cho từng thành viên và các đơn vị để triển khai thực hiện. Các thành viên Tiểu ban đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo công việc theo kế hoạch và xử lý kịp thời, chu đáo những vấn đề nảy sinh trong quá trình phục vụ Đại hội XII của Đảng...

Ngoài ra, công tác văn thư, cơ yếu, ghi biên bản, thông tin liên lạc, lưu trữ, đến công tác hướng dẫn đại biểu dự Đại hội, tổ chức đón tiếp và bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ Đại hội; công tác thông tin tuyên tuyền, đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại; công tác bảo đảm an ninh, an toàn… cũng được hoàn thành đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Mặc dù công tác tổ chức và phục vụ Đại hội đòi hỏi khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao, song với sự chỉ đạo chặt chẽ của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII, tinh thần trách nhiệm cao của hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị; sự năng động, sáng tạo, tận tụy trong công tác; sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơn quan, đơn vị… nên công tác phục vụ Đại hội XII của Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng thời đây cũng là những kinh nghiệm quý cho công tác phục vụ Đại hội Đảng trong những nhiệm kỳ tới.

Công tác phục vụ Đại hội đạt được những kết quả tốt là do các chủ trương liên quan đến công tác phục vụ Đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và chỉ đạo sớm, kịp thời, là điều kiện thuận lợi để Tiểu ban triển khai thực hiện.

Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao bằng khen của Thủ tướng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Tiểu ban, Bộ phận Thường trực Tiểu ban và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, thành phố Hà Nội đã luôn bám sát thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ Đại hội nhận thức rõ nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có sự phối hợp, chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả giữa các thành viên Tiểu ban, các ban, bộ, ngành; phân công trác nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ Đại hội…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng ta và đất nước ta. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh khẳng định: Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Trong thành công đó, có phần đóng góp quan trọng của công tác tổ chức phục vụ Đại hội, trực tiếp là của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, của Thường trực Tiểu ban, các thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc, các tổ chuyên môn của Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị có liên quan ở Trung ương và Hà Nội; của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia phục vụ Đại hội XII đã nỗ lực phấn đấu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian chuẩn bị và thời gian diễn ra Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao, biểu dương và cảm ơn Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, Bộ phận Thường trực Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp tham gia phục vụ Đại hội; chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng được Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị khen thưởng trong dịp này. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Với thành tích và kinh nghiệm đạt được trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các công việc còn lại, thực hiện tốt công tác lưu trữ văn bản Đại hội XII của Đảng, kế thừa kinh nghiệm để công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng và các đại hội đảng tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 46 tập thể và 110 cá nhân.

Bài liên quan
Phiên họp thứ nhất, BCĐ Đề án cải cách tư pháp tại Tòa án đến 2030, tầm nhìn 2045
Sáng 23/9, Ban cán sự Đảng TANDTC tổ chức Phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo Đề án CCTP tại TAND đến năm 2030, định hướng 2045. Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, trưởng BCĐ đề án chủ trì phiên họp.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng