Báo Công lý
Thứ Hai, 25/3/2019

TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017

Sự kiện: Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
25/2/2017 14:59 UTC+7
(Công lý) - Ngày 25/2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai công tác 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Thẩm phán TANDTC; lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; trại giam Hòa Sơn, Công an TP Đà Nẵng; lãnh đạo của 12 TAND cấp tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên; lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Năm 2016, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý để xét xử theo thủ tục phúc thẩm 530 vụ án các loại, đã giải quyết và xét xử được 506 vụ, đạt tỷ lệ chung 95%. Bên cạnh đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý 159 vụ việc có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo thẩm quyền; cộng với 108 vụ việc của năm 2015 chuyển sang, tổng số phải xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm năm 2016 là 267 vụ việc. So với năm 2015, tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án theo thủ tục phúc thẩm năm 2016 đạt cao hơn cả về số vụ việc phải xét xử và tỷ lệ giải quyết cao hơn so với các TAND cấp cao khác. Các vụ việc đều được đưa ra xét xử kịp thời, trong thời hạn luật định và các vụ việc đã được giải quyết, xét xử đều bảo đảm đúng pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp cho các cơ quan, tổ chức cá nhân; không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ việc do Ủy ban Thẩm phán và các Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy, sửa đều được các đơn vị Tòa án cấp tỉnh, cấp huyện thuộc địa bàn theo lãnh thổ đồng tình và nghiêm túc rút kinh nghiệm; góp phần khắc phục kịp thời các thiếu sót, khuyết điểm và nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm của các TAND cấp tỉnh, cấp huyện khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Cùng với đó, năm 2016 TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tiếp nhận 2.064 đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Qua phân loại, xử lý thì có 964 đơn không thuộc thẩm quyền hoặc trùng lặp, Tòa án đã trả lại đơn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Số thụ lý mới là 1.100 đơn, cộng với 548 đơn đã thụ lý năm 2015 chưa giải quyết, tổng cộng số đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm phải giải quyết là 1.648 đơn. Song song đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác khác như: công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính tư pháp; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; công tác kế toán quản trị; công tác thi đua, khen thưởng,...

TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017

Đồng chí Nguyễn Anh Tiến - Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2016, TAND cấp cao tại Đà Nẵng triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, người lao động của đơn vị; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp và các nhiệm vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiếp pháp và Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC; Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 07/6/2014 của Chánh án TANDTC “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Toà án nhân dân” theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột xuất của cơ quan; phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của hệ thống Toà án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết hợp với cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND các cấp” và chủ đề hành động năm 2017 là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” do lãnh đạo TANDTC đề ra để chủ động triển khai việc phát động và tổ chức phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; nghiên cứu, áp dụng các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, có sức lôi cuốn toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị tự nguyện và nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017

Đồng chí Nguyễn Văn Bường - Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị

Đẩy nhanh tiến độ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; không áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo không đúng quy định; không vi phạm thời hạn xét xử; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc độc lập xét xử, cũng như nguyên tắc suy đoán vô tội trong xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Việc sửa, huỷ án của Toà án cấp dưới phải có căn cứ, đúng pháp luật. Thực hiệt tốt các giải pháp nhằm đạt tỷ lệ và nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền theo lãnh thổ của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Luôn chú trọng đến công tác xây dựng đảng, xây dựng các đoàn thể và đội ngũ công chức, người lao động TAND cấp cao tại Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tư pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi có công việc tại Tòa án; đồng thời đưa hoạt động của đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, khoa học, hiệu quả. Thực hiện tốt việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến để làm hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua. Phấn đấu có Thẩm phán được xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” để vinh danh, làm động lực thúc đẩy toàn thể Thẩm phán, công chức, người lao động học tập, noi gương, phấn đấu.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chia sẽ những khó khăn mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng đang gặp phải, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã đạt được trong năm qua. Bênh cạnh đó, Chánh án TANDTC đã chỉ ra những mặt còn hạn chế mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng gặp phải trong năm công tác 2016, cần phải khắc phục những mặt hạn chế này để năm 2017 đạt được kết quả tốt hơn nữa.

Đối với kiến nghị của các đại biểu, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình hứa và khẳng định sẽ khắc phục những mặc còn khó khăn mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũng như các TAND cấp cao khác gặp phải đặc biệt về vấn đề chỉ tiêu biên chế, hỗ trợ cho các cán bộ biệt  phái về nơi ăn, chốn ở…

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Chánh án Nguyễn Anh Tiến tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác trong năm 2017.

Nhóm PV miền Trung

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật