Chính trị

4 cá nhân được đề nghị truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

PV 28/05/2024 13:14

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với 7 tập thể và 4 cá nhân được đề nghị xét tặng, truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Danh sách tập thể, cá nhân được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Việc này được thực hiện theo quy trình xét khen thưởng quy định tại Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo đó, có 1 tập thể và 4 cá nhân được các cơ quan, đơn vị đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 6 tập thể được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Tập thể được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp là Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Chủ lực cơ động Liên khu V (nay là Trung đoàn 803, Sư đoàn 305, Quân khu 5).

bai1-anh2.jpg
Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803 được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

4 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có 3 cá nhân thời kỳ kháng chiến chống Pháp và 1 cá nhân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

3 cá nhân thời kỳ kháng chiến chống Pháp được đề nghị truy tặng đó là:

Đồng chí Nguyễn Lựu, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Chủ lực cơ động Liên khu V (sau này là Đại tá, nguyên Tư lệnh Pháo binh, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 350, Quân khu Tả Ngạn);

nguyen-luu.jpg
Đồng chí Nguyễn Lựu, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803 được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Liệt sĩ Nguyễn Bá Dương, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Đại đội 6, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Chủ lực cơ động Liên khu V;

Liệt sĩ Trần Xưng, nguyên Trung đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Chủ lực cơ động Liên khu V.

bo-quoc-phong.jpeg
Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

1 cá nhân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đó là: Liệt sĩ Trương Hồng Anh, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 90, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Cũng trong danh sách lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới có 6 tập thể.

Đó là: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ; Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Quân khu 4; Vùng 4, Quân chủng Hải quân; Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự; Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Thời gian lấy ý kiến đối với các tập thể, cá nhân trên từ ngày 27/5 - 6/6/2024.

PV