Tin địa phương

Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới

Tâm Phúc 25/05/2024 - 12:00

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa phát thông cáo báo chí về việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

tcbc-kycm.jpg
Thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Theo đó, ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã tổ chức phiên họp do ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trên địa bàn huyện.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa và công tác thanh tra trên địa bàn huyện và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật kỷ luật Khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với một số cá nhân, sau khi xem xét tính chất, mức độ vi phạm của các cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang quyết định:

Thi hành kỷ luật Khiển trách ông Nguyễn Thanh Phong nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2019).

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Trương Trung Lập, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2017)

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo bà Trần Thị Yến Châu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2011 - 2016 (từ năm 2015 đến tháng 6/2016); nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới (từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2020)

Thi hành kỷ luật Khiển trách ông Đoàn Thanh Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 7/2021 đến nay); nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (từ tháng 01/2008 đến tháng 05/2013); nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (từ tháng 5/2013 đến tháng 3/2015); nguyên Bí thư Đảng ủy (từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2021), Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông (từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2021).

Tâm Phúc