Bất động sản

TP.HCM miễn lệ phí cấp sổ đỏ đến hết năm 2025

Trang Nhi 23/05/2024 - 08:23

Từ ngày 29/5 đến hết năm 2025, TP.HCM sẽ miễn lệ phí cấp sổ đỏ và giấy phép xây dựng, áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố.

HĐND TP HCM đã thông qua chính sách mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với 5 loại hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố, được áp dụng từ ngày 29/5/2024 đến hết năm 2025.

mien-phi-cap-so-do.jpg
TP.HCM miễn lệ phí cấp sổ đỏ đến hết năm 2025

Có 5 loại hồ sơ thủ tục hành chính được áp dụng mức thu lệ phí 0 đồng, bao gồm: lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM hay Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được miễn phí hoàn toàn phí, lệ phí.

Việc áp dụng mức thu bằng 0 đồng với 5 loại lệ phí này là cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Đồng thời cũng là một trong những giải pháp thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến với mục đích khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đây là lần thứ hai TP HCM thực hiện chính sách miễn giảm lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Trước đó, năm 2021, TP HCM là địa phương đầu tiên thực hiện chính sách miễn giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chính sách này được đông đảo người dân hoan nghênh và được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Quốc gia chọn làm mô hình điển hình để nhân rộng toàn quốc.

Trang Nhi