Chuyển động

Châu Âu thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên về quản lý trí tuệ nhân tạo

Hà Kim 18/05/2024 - 10:18

Ngày 17/5, Hội đồng châu Âu (EC) đã thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên về quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiệp ước do Hội đồng châu Âu thông qua ngày 17/5 (giờ địa phương) tại cuộc họp thường niên của Ủy ban Hội đồng Bộ trưởng châu Âu với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao của 46 quốc gia thành viên. Hiệp ước đã đặt ra khung pháp lý đối với “vòng đời” của AI, hướng tới giải quyết những rủi ro của công nghệ này và thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm.

ai.png
Châu Âu thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên về quản lý trí tuệ nhân tạo

Các bên tham gia sẽ không bắt buộc phải áp dụng những quy định của hiệp ước đối với hoạt động liên quan đến bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia nhưng có nghĩa vụ bảo đảm hoạt động này tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như các thể chế và quy trình dân chủ.

Hiệp ước sẽ không được áp dụng đối với các vấn đề quốc phòng, hoạt động nghiên cứu và phát triển, trừ khi việc thử nghiệm AI có thể dẫn đến sự can thiệp vào nhân quyền, dân chủ hoặc pháp quyền.

Theo EC, hiệp ước này yêu cầu các bên đảm bảo rằng hệ thống AI không được sử dụng để làm suy yếu các thể chế. Các yêu cầu về tính minh bạch và giám sát sẽ bao gồm việc xác định nội dung do AI tạo ra cho người dùng.

Hiệp ước cũng yêu cầu các bên thiết lập cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm sự tuân thủ, nâng cao nhận thức và thực hiện tham vấn về phương pháp sử dụng AI.

Công ước này là kết quả 2 năm làm việc của một cơ quan liên chính phủ, quy tụ 46 quốc gia thành viên của EC, EU và 11 quốc gia không phải thành viên EU - trong đó có Mỹ, cũng như đại diện của giới học giả.

Hà Kim