Hồi âm

Chi cục THADS huyện Cần Giờ thông tin kết quả giải quyết đơn thư của công dân

Nguyễn Cúc 18/05/2024 10:05

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh vừa gửi công văn tới Báo Công lý thông tin kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của ông Nguyễn Chí Trung, trú tại Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Chi cục THADS huyện Cần Giờ cho biết, ngày 06/5/2024, Chi cục THADS huyện Cần Giờ nhận được Phiếu chuyển số 28/2024/PC-BCL ngày 02/5/2024 của Báo Công lý với nội dung: Báo Công lý chuyển đơn của ông Nguyễn Chí Trung khiếu nại hành vi hành chính của ông Trần Văn Trầm - Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cần Giờ. (Kèm theo nội dung đơn khiếu nại ngày 15/01/2023). Đề nghị Chi cục trưởng chỉ đạo giải quyết đơn theo thẩm quyền và thông báo kết quả để có căn cứ trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí.

hop-thu-ban-doc-1-.jpg

Trong Công văn gửi Báo Công lý, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cần Giờ thông tin như sau: Ngày 01/02/2024, Chi cục THADS huyện Cần Giờ nhận được Phiếu chuyển 2173/PC-CTHADS ngày 31/01/2024 của Cục THADS TP. Hồ Chí Minh (Kèm theo đơn khiếu nại - tố cáo ngày 15/01/2023 của ông Nguyễn Chí Trung) khiếu nại - tố cáo ông Trần Văn Trầm - Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cần Giờ cố tình kéo dài việc thi hành đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật. Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cần Giờ xem xét, xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại - tố cáo ngày 15/01/2023 của ông Trung, Chi cục THADS huyện Cần Giờ đã mời ông Trung đến đối thoại, giải quyết. Tại buổi tiếp công dân ngày 06/02/2024, ông Trung yêu cầu Chi cục giải quyết theo thủ tục giải quyết khiếu nại (không giải quyết đơn theo thủ tục giải quyết tố cáo).
Ngày 15/02/2024, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại số 104/TB-CCTHADS và ngày 16/02/2024 đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-CCTHADS để giải quyết nội dung đơn khiếu nại của ông Trung.

Ngày 12/03/2024, Chi cục THADS huyện Cần Giờ nhận được Đơn xin rút đơn khiếu nại - tố cáo của ông Trung. Trong đơn ông Nguyễn Chí Trung xin rút lại toàn bộ đơn khiếu nại - tố cáo ngày 15/01/2023 mà ông Trung đã gửi đến các cơ quan.

Nguyễn Cúc