Đời sống

Xây mới hơn 500 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo tại huyện miền núi Mèo Vạc

PV 17/05/2024 - 21:24

Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), hơn 500 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo đã được xây mới khang trang, qua đó góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

ha-giang-1690862030048.jpg
Hộ nghèo tại xã Niêm Tòng (huyện Mèo Vạc) được hỗ trợ xây dựng nhà mới.

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, huyện Mèo Vạc được phân bổ kinh phí gần 46 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho 1.045 hộ có khó khăn về nhà ở.

Sau hơn 1 năm triển khai Đề án, đến nay, toàn huyện Mèo Vạc đã xây dựng và hoàn thành được 553 căn nhà, đạt 53% kế hoạch tỉnh giao.

Tại xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc), đến nay, đã triển khai xây dựng được 151 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Đây cũng là xã dẫn đầu toàn huyện về số lượng nhà đã triển khai xây dựng.

Tại xã Khâu Vai, mặc dù trong quá trình triển khai Đề án, xã đối diện không ít khó khăn như: Vật liệu xây dựng không có sẵn tại địa phương; nhiều hộ phải chở vật liệu bằng xe máy do chưa có đường ô tô; khả năng đối ứng vốn của một số hộ còn khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, linh hoạt thực hiện các giải pháp để triển khai hiệu quả Đề án. Đến nay, toàn xã đã triển khai và hoàn thành xây dựng được 50 căn nhà.

Ông Hồng Mí Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết, những năm qua, huyện đã triển khai, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo như: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 năm 2008 và Quyết định 33 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở nhà theo Quyết định 1953 năm 2019 của Tỉnh ủy… Từ thực hiện các chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo xây dựng được nhà mới; qua đó góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Từ nay đến cuối năm 2024, trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ, huyện Mèo Vạc phấn đấu xây mới 332 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện tăng cường chỉ đạo ngành chuyên môn và các xã, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định.

PV