Tòa án địa phương

Chi bộ TAND TP. Móng Cái tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Trang Vân 17/05/2024 - 11:30

Chi bộ TAND TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

311e67e1_4.jpg
Bà Vũ Thị Thanh Phương, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND TP. Móng Cái trình bày nội dung chuyên đề.

Đây là một trong những chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với Chi bộ TAND TP. Móng Cái, trong không khí cả nước hướng tới kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác cán bộ. Người xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, phải xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Một trong những cách thức, biện pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc đến khi xây dựng đội ngũ cán bộ là “nêu gương”, trong mọi phong trào, mọi nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên đều phải tiên phong, gương mẫu làm trước, tiến trước, làm tròn phần việc được giao phó để quần chúng noi theo.

Thấm nhuần lời dạy của Bác và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên Chi bộ TAND TP. Móng Cái thời gian qua đã cơ bản thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác theo quy định.

Chi uỷ, lãnh đạo TAND TP. Móng Cái đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của Tòa án cấp trên, của thành phố. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, TAND thành phố tập trung nâng cao chất lượng giải quyết từng vụ án, việc ra quyết định, bản án áp dụng đúng đường lối, phù hợp các quy định của pháp luật đảm bảo không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Số lượng vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chiếm số rất ít (02/198 vụ việc). Các nội dung chỉ tiêu công tác chuyên môn của đơn vị đạt tỉ lệ cao như.

4e053c6d_3.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Công tác hành chính tư pháp tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, trong quản lý hoạt động của đơn vị.

Thực hiện tốt văn hóa công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm quy định về chế độ hội họp và giờ giấc làm việc; nghiêm túc trong thực hiện mặc trang phục ngành.

Các phong trào thi đua đã đạt kết quả nhất định, là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu công tác chuyên môn.

Đặc biệt, với các giải pháp nâng cao chất lượng phiên tòa trực tuyến và tiếp tục sử dụng phần mềm “trợ lý ảo Tòa án”, “quản lý án”và “văn phòng điện tử” do TANDTC phát hành, TAND TP. Móng Cái đã đáp ứng tốt các yêu cầu về xây dựng Toà án điện tử và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng tập thể điển hình tiên tiến với chủ đề “Tập thể đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2024”.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tập thể đơn vị và 2 cá nhân đã được Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh tặng thưởng giấy khen.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên Chi bộ càng quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Chi bộ; đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa không chỉ của người đứng đầu mà còn là trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa với tinh thần “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với đơn vị; góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trang Vân