Chính trị

Ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

P.T 16/05/2024 17:58

Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ chín, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

le_minh_hung.jpg
Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Hưng có quá trình công tác, trưởng thành trong ngành ngân hàng và đảm nhiệm nhiều chức vụ như Phó phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11/2014, ông được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đến tháng 4/2016, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đến tháng 10/2020, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và giữ chức vụ này từ đó đến nay.

Tháng 11/2021, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 16/5, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã bầu ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

P.T