Đời sống

Thanh tra phát hiện sai phạm 370 triệu đồng tại một Sở của tỉnh Hà Giang

Nguyễn Liên - Minh Quân 13/05/2024 - 20:34

Thanh tra tỉnh Hà Giang phát hiện sai phạm hơn 370 triệu đồng trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB &XH) Hà Giang và các đơn vị dự toán trực thuộc.

cd304d73b2a513fb4ab4.jpg
Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Hà Giang mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 18/3/2024 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở LĐTB&XH và các đơn vị trực thuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 370 triệu đồng.

Theo kết quả kiểm tra trong công tác quản lý tài chính của Sở LĐTB&XH và 04 đơn vị trực thuộc gồm: Trường Trung cấp dân tộc nội trú-giáo dục thường xuyên Bắc Quang; Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang; Cơ sở Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2022, Thanh tra tỉnh Hà Giang phát hiện một số chứng từ thanh toán văn phòng phẩm, công cụ thiếu giấy đề xuất, danh sách cấp phát thiếu ngày tháng. Một số danh sách đăng ký phòng ngủ, bảng kê thanh toán tiền hỗ trợ đại biểu không hưởng lương từ ngân sách dự hội nghị bị tẩy xóa.

Thanh toán tiền biên soạn mới chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, thực hiện mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ, thanh toán báo cáo viên, mua vật dụng, công cụ sinh hoạt lần đầu, hàng tháng (cho đối tượng cai nghiện, tâm thần) vượt định mức.

Hỗ trợ cho cộng tác viên tư vấn việc làm thành công, công tác phí, hỗ trợ thuê phòng nghỉ cho đại biểu, tiền lương trợ cấp đặc thù không đúng thực tế; Thanh toán tiền hỗ trợ một số lớp tập huấn không đúng đối tượng, không thực hiện trích nộp tiền thuế thu nhập cá nhân.

Việc theo dõi, cập nhật các khoản thu, chi từ nguồn thu từ lao động sản xuất chưa kịp thời, chặt chẽ…

Công tác thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản còn một số gói thầu chưa đăng tải, đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu chậm thời gian; Thực hiện bóc tách chủng loại để mua sắm nhỏ lẻ tại các cửa hàng, không theo dự toán giao...

Công tác giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng chưa chặt chẽ, xác định sai khối lượng thi công, nghiệm thu khối lượng đối với một số nội dung công việc không thực hiện, dẫn đến sai phạm chi phí xây lắp.

Qua thanh tra, tổng số tiền sai phạm được phát hiện là 379.622.341 đồng, trong đó: Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 331.023.743 đồng; Giảm trừ giá trị quyết toán số tiền 48.598.598 đồng đối với công trình Cải tạo, sửa chữa 2 nhà lớp học (A-B) Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang, do thi công thiếu khối lượng.

Thanh tra cũng chỉ rõ để xảy ra các sai phạm, thiếu sót nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán Sở LĐTB&XH; Thủ trưởng, kế toán các đơn vị được thanh tra trực thuộc Sở LĐTB&XH.

Đồng thời yêu cầu, Giám đốc Sở LĐTB&XH tăng cường công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách hằng năm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách của đơn vị và các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho kế toán các đơn vị trực thuộc.

Chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về Luật Kế toán, Luật Ngân sách và các quy định hiện hành về công tác quản lý tài chính - ngân sách; thực hiện đúng các quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản, tổ chức thực hiện quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định.

Kết luận Thanh tra đề xuất, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, kế toán và cá nhân có liên quan của Sở LĐTB&XH, các đơn vị trực thuộc để xảy ra sai phạm.

Nguyễn Liên - Minh Quân