Vấn đề quan tâm

Đề xuất hỗ trợ học phí đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất

Nguyễn Cúc 13/05/2024 - 14:46

Theo Dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi, người lao động có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng được Nhà nước hỗ trợ học phí cho một khóa học.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

unnamed-16-.jpg
Ảnh minh họa.

Về hỗ trợ đào tạo nghề quy định, dự thảo đề xuất, người lao động có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ đào tạo. Theo đó, người bị thu hồi đất được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh.

Trường hợp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ được hỗ trợ học phí cho một khóa học. Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người lao động có đất thu hồi được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Kinh phí hỗ trợ đào tạo được xây dựng trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Người lao động có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định.

Nguyễn Cúc