Bất động sản

Luật Đất đai sẽ “giải phóng” thị trường bất động sản

Duy Tuấn 04/05/2024 - 18:50

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7 sẽ rút ngắn được thời gian và chi phí trong việc giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản.

Đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành

Trả lời báo chí về tiến độ để chuẩn bị cho Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7 đến nay thế nào? Chính phủ kỳ vọng gì về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thúc đẩy kinh tế xã hội và những vấn đề khác sau khi Luật Đất đai có hiệu lực?

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành như Bộ TN&MT, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, chính quyền địa phương các cấp và Bộ Tư pháp đã khẩn trương huy động các nguồn lực trong một thời gian ngắn, với tiến độ rất gấp và đòi hỏi chất lượng rất cao, khối lượng công việc nhiều để triển khai xây dựng văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Các văn bản này bao gồm Nghị định, Thông tư, rồi quyết định, các văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

ngan1.jpeg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân

“Riêng với Bộ TN&MT, đến thời điểm hiện nay được giao dự thảo 6 nghị định và 4 thông tư, chúng tôi đã hoàn thành các dự thảo. Hiện nay, Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định và dự kiến trước ngày 10/5/2024 Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn thi hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà”, ông Ngân nói.

Các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ và các địa phương cũng đang gấp rút hoàn thiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình, để trình Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền, đảm bảo đủ các điều kiện báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội, đề nghị Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực vào ngày 1/7/2024.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng được giao tham mưu với Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Bộ TN&MT đã hoàn thành các thủ tục, báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

“Chúng tôi dự kiến sẽ trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất để đảm bảo đồng bộ cả Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo các điều kiện về việc xây dựng văn bản”, ông Ngân khẳng định.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Về kỳ vọng, theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân, Luật Đất đai năm 2024 là thể chế hóa các chủ trương của Đảng, mà trọng tâm là Nghị quyết 18 về các chính sách đất đai. Ngoài các nội dung về chuyên môn như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất, tài chính về đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, rồi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…, Luật Đất đai 2024 đã được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian, giảm bớt các chi phí tuân thủ và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động cho chính quyền địa phương.

“Qua đó sẽ tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn được chỉ ra trong việc tổng kết Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời rút ngắn được thời gian và chi phí trong việc giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản thì chúng ta đã nêu trong báo cáo của Chính phủ” ”, ông Ngân thông tin.

Duy Tuấn