Nhắn tin

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 28/2024)

BCL 26/04/2024 - 16:49

Nhiều Tòa án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thông báo:

I. Ngày 15 tháng 12 năm 2023 TAND thị xã Quảng Yên, thụ lý vụ án dân sự số 08/2023/TLST-KDTM về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, giữa: nguyên đơn là Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy (Galaxy DT) và bị đơn là ông Đinh Ngọc Tuyển và bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

(1) Đề nghị Tòa án buộc ông Tuyển và bà Cúc phải thanh toán cho Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi, tiền lãi chậm trả lãi và các khoản phát sinh liên quan theo HĐTD, Khế ước nhận nợ và các văn bản tín dụng nêu trên, tính đến ngày 25/08/2023, tổng số tiền bị đơn còn nợ là: 964.187.862 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 779.999.000 đồng; Nợ lãi: 182.754.917 đồng; Lãi chậm trả: 1.433.945 đồng; (2) Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi theo đúng thỏa thuận trong HĐTD, khế ước nhận nợ và văn bản tín dụng của khoản vay cho đến ngày bị đơn thực tế thanh toán hết nợ cho Công ty TNHH Mua Bán nợ Galaxy; (3) Công ty TNHH Mua Bán nợ Galaxy có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho Công ty, là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 10; Tờ bản đồ số 43; Địa chỉ: Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy CNQSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH372015, Số vào sổ cấp GCN: CH02414 do UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 02/12/2019; Ngày 14/07/2021 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã đăng ký sang tên cho ông Tuyển và bà Cúc. Tài sản bảo đảm đã thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số: LN2110274586118 ngày 02/11/2021 giữa Ngân hàng VPBank với ông Tuyển và bà Cúc; Số công chứng: 11279, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 02/11/2021 tại Văn phòng công chứng Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh, Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số 01/PLHĐ (sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số: LN2110274586118 ngày 02/11/2021) ngày 07/01/2022, số công chứng: 215, quyển số 01/2021 TP/CC- SCC/HĐGD ngày 07/01/2022 tại Văn phòng công chứng Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Mọi công trình, tài sản khác được cải tạo, xây dựng gắn liền với thửa đất nêu trên đều thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay.

II. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, TAND thị xã Quảng Yên thụ lý Vụ án dân sự số 97/2023/TLST-DS về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, giữa: nguyên đơn là Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy (Galaxy DT) và bị đơn là ông Đinh Ngọc Tuyển và bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

(1). Đề nghị Tòa án buộc ông Tuyển và bà Cúc phải thanh toán cho Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi, tiền lãi chậm trả lãi và các khoản phát sinh liên quan theo HĐTD, Khế ước nhận nợ và các văn bản tín dụng nêu trên, tạm tính đến ngày 25/08/2023, tổng số tiền ông Tuyển và bà Cúc còn nợ là: 4.961.428.444 đồng. Trong đó: Nợ gốc là: 4.107.843.846 đồng; Nợ lãi là: 844.557.896 đồng; Lãi chậm trả là: 9.026.702 đồng. (2) Đề nghị Tòa án tiếp tục cho tính lãi theo đúng thỏa thuận trong HĐTD, khế ước nhận nợ và văn bản tín dụng của khoản vay cho đến ngày ông Tuyển và bà Cúc thực tế thanh toán hết nợ cho Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy. (3) Công ty TNHH Mua Bán Nợ Galaxy có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho Công ty, cụ thể như sau: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 10; Tờ bản đồ số: 43; Địa chỉ: Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy CNQSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH372015, Số vào sổ cấp GCN: CH02414 do UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 02/12/2019; Ngày 14/07/2021 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã đăng ký sang tên cho ông Tuyển và bà Cúc. Tài sản bảo đảm đã thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số: LN2110274586118 ngày 02/11/2021 giữa Ngân hàng VPBank với ông Tuyển và bà Cúc; Số công chứng: 11279, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 02/11/2021 tại Văn phòng công chứng Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh, Phụ lục Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số 01/PLHĐ (sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số: LN2110274586118 ngày 02/11/2021) ngày 07/01/2022, số công chứng: 215, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/01/2022 tại Văn phòng công chứng Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Mọi công trình, tài sản khác được cải tạo, xây dựng gắn liền với thửa đất nêu trên đều thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay.

TAND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thông báo cho ông Đinh Ngọc Tuyển và bà Nguyễn Thị Cúc, cùng địa chỉ: khu Kim Lăng phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, là bị đơn trong vụ án biết, có mặt tại Trụ sở TAND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (khu Bãi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) vào hồi:

- 08 giờ 30 phút, ngày 08/4/2024; viết bản tự khai, làm thủ tục về trợ giúp pháp lý (cả hai vụ án).

- 09 giờ 00 phút ngày 16/4/2024, tham gia chứng kiến việc xem xét thẩm định tại chỗ tại Thửa đất số 10; Tờ bản đồ số 43; Địa chỉ: Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quản.g Ninh

- 08 giờ 00 phút, ngày 17/4/2024: tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nếu các bên không hòa giải thỏa thuận được, Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. (cả hai vụ án).

- 08 giờ 00 phút và 10 giờ 00 phút, ngày 02/5/2024: tham gia phiên tòa lần thứ nhất (cả hai vụ án).

- 13 giờ 30 phút và 15 giờ 00 phút ngày 16/5/2024: tham gia phiên tòa lần thứ hai (nếu phiên tòa lần thứ nhất hoãn - cả hai vụ án).

Nếu ông Tuyển và bà Cúc vắng mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

 1. TAND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho ông Lê Công Thành, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng: 10 ô3/3, khu phố Hải Phúc, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Lê Công Thành là hành nghề đánh bắt hải sản trên biển, vào ngày 05/11/2019 trong lúc đi biển gặp tai nạn gió thổi mạnh, thúng bị lật rơi xuống biển cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lê Công Thành ở đâu về ngay TAND huyện Đất Đỏ để giải quyết việc bà Trần Thị Lợi là mẹ ông Thành yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Thành đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Thành không có mặt thì TAND huyện Đất Đỏ sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định.
 2. TAND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thông báo cho chị Phạm Thị Hoan, SN 1965 và chị Phạm Thị Ngoãn, SN 1973, cùng nơi cư trú cuối cùng thôn Ngãi Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đã đi biệt tích khỏi nơi cư trú từ năm 1992 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hoan, chị Ngoãn ở đâu thì liên lạc với TAND huyện Tiền Hải để giải quyết việc anh Phạm Văn Mấn (em trai chị Phạm Thị Hoan và chị Phạm Thị Ngoãn) yêu cầu tuyên bố mất tích. Lý do anh Mấn yêu cầu tuyên bố mất tích để giải quyết việc phân chia di sản thừa kế. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào biết tin tức của chị Hoan, chị Ngoãn xin thông báo cho TAND huyện Tiền Hải, địa chỉ: Số 05, đường 14 - 10, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, số điện thoại 02273823277). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức xác thực của chị Hoan, chị Ngoãn thì TAND huyện Tiền Hải sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
 3. TAND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông báo: “Ngày 29 tháng 3 năm 2024, TAND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank) với bị đơn ông Trần Thế Bảo, SN 1979 và bà Trần Thị Hồng Gấm, SN 1982, địa chỉ: Tổ 13, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra xét xử sơ thẩm. Kết quả: Hội đồng xét xử đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank). Nay Tòa án thông báo cho bị đơn ông Trần Thế Bảo và bà Trần Thị Hồng Gấm biết để thực hiện quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng báo.
 4. TAND huyện An Dương, TP. Hải Phòng thông báo cho ông Đinh Ngọc Soi, SN 1960, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm năm 1986 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Đinh Ngọc Soi liên hệ với TAND huyện An Dương theo địa chỉ: Số 7 đường 351 thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, số điện thoại 0225.3871776 để giải quyết việc ông Đinh Ngọc Hòa, SN 1972, địa chỉ: Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Đinh Ngọc Soi thì thông báo cho TAND huyện An Dương theo địa chỉ như trên, UBND xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Soi thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.
 5. TAND TP. Tân An, tỉnh Long An đã thụ lý đơn khởi kiện của bà Đoàn Thị Kim Thôi yêu cầu ly hôn với ông Nguyễn Thanh Lộc, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng: Số 2/87 ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An. Hiện tại, ông Lộc ở đâu đến ngay TAND TP. Tân An (địa chỉ: 68/31 Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An) để giải quyết yêu cầu ly hôn của bà Thôi với ông Lộc và tham gia tố tụng với tư cách bị đơn trong vụ án, thời gian cụ thể: Mời tham gia phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lúc 08h ngày 24/4/2024. Ông Lộc vắng mặt thì Tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 1) vào lúc 9h ngày 13/5/2024. Ông Lộc vắng mặt thì phiên tòa (lần 2) sẽ mở vào lúc 9h ngày 29/5/2024. Nếu ông Lộc không có mặt theo thời gian nêu trên thì Tòa án sẽ giải quyết vắng mặt ông Nguyễn Thanh Lộc theo quy định.
 6. TAND huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh thông báo cho ông Phạm Văn Liêm, SN 1963, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: ấp Dừa Đỏ 1, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2004 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Phạm Văn Liêm liên hệ với TAND huyện Càng Long, địa chỉ: khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 02943.882022 để giải quyết việc bà Huỳnh Kim Thê, SN 1967, địa chỉ: ấp Dừa Đỏ 1, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Phạm Văn Liêm thì thông báo cho TAND huyện Càng Long theo địa chỉ nêu trên, UBND xã Nhị Long và người yêu cầu là bà Huỳnh Kim Thê. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Phạm Văn Liêm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.
 7. TAND TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo lịch triệu tập chị Phạm Thị Nga, sinh 1983; HKTT: khối 3, phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đến TAND TP. Vinh, số 72, Nguyễn Minh Khai, TP. Vinh để giải quyết vụ án Hôn nhân và gia đình về việc anh Cao Tất Bình, SN 1981, trú tại: khối 3, phường Trung đô, TP. Vinh, Nghệ An yêu cầu ly hôn, tranh chấp con chung với chị Nga. Thời gian cụ thể: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 12/4/2024 làm bản tự khai, tham gia phiên họp, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; nếu vắng mặt dự kiến lần 2 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/4/2024. Tham gia phiên tòa xét xử vụ án Hôn nhân và gia đình vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 13/5/2024. Nếu vắng mặt, mở phiên tòa xét xử lần 2 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/5/2024. TAND TP. Vinh triệu tập chị Nga đến làm việc theo lịch như đã thông báo. Nếu chị Nga không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
 8. TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho Công ty trách nhiệm hữu hạn BODYNITS liên hệ với TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (địa chỉ trụ sở: Ô 6 - khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An – gặp Thẩm phán Văn Công Thức) để giải quyết vụ án về việc “Tranh chấp tuyên bố vô hiệu hợp đồng lao động” của bà Nèang Dươl, SN 1991, địa chỉ: Srây Skốth, Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn BODYNITS không có mặt thì TAND huyện Đức Hòa sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định pháp luật và TAND huyện Đức Hòa sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng trong vụ án cho Công ty trách nhiệm hữu hạn BODYNITS theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
 9. TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho ông SHIH CHIH HUNG là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH YueKang Việt Nam liên hệ với TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (địa chỉ trụ sở: Ô 6 - khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An – gặp Thẩm phán Văn Công Thức) để giải quyết vụ án về việc “Tranh chấp tuyên bố vô hiệu hợp đồng lao động” của bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, SN 1992, địa chỉ: 319A, khu vực 1, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông SHIH CHIH HUNG là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH YueKang Việt Nam không có mặt thì TAND huyện Đức Hòa sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định pháp luật và TAND huyện Đức Hòa sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng trong vụ án cho Công ty TNHH YueKang Việt Nam theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
 10. TAND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thông báo cho chị Tráng Thị Dóa, SN 1999, địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Lao Phú Sáng, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, vắng mặt tại nơi cư trú từ giữa năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Tráng Thị Dóa liên hệ với TAND huyện Bắc Hà theo địa chỉ: Tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để giải quyết việc anh Sùng Seo Nùng, SN 1997, trú cùng địa chỉ trên yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Tráng Thị Dóa thì thông báo cho TAND huyện Bắc Hà theo địa chỉ như trên, UBND xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và anh Sùng Seo Nùng. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Tráng Thị Dóa thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
 11. TAND quận Long Biên, TP. Hà Nội thông báo cho anh Nguyễn Tiến Hùng, SN 1984, địa chỉ: Số 61/53/103 tổ 20 phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội đã bỏ nhà đi từ năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hùng ở đâu về ngay TAND quận Long Biên, TP. Hà Nội để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Vát là mẹ đẻ anh Hùng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Hùng đã chết. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố một người đã chết là 04 tháng kể từ đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của anh Nguyễn Tiến Hùng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
 12. TAND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đang giải quyết vụ án tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn: Ông Phạm Phú Duy với bị đơn bà Phạm Thị Bích Ngọc. Nay người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn Dương, SN 1994, địa chỉ: Thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang ở đâu, về ngay Trụ sở TAND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 271 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết vụ án. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Dương không trở về thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
 13. TAND huyện Ba Vì, TP. Hà Nội thông báo cho ông Phùng Ngọc Tú, SN 1975, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Phùng Ngọc Tú liên hệ với TAND huyện Ba Vì theo địa chỉ: thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội để giải quyết việc bà Bùi Thị Khang, SN 1932, địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Phùng Ngọc Tú thì thông báo cho TAND huyện Ba Vì theo địa chỉ như trên, UBND xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Phùng Ngọc Tú thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.
 14. (1 kỳ) Chị Bùi Thị Thủy, SN 1982, cư trú tại, ngõ 78/76, đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhắn tìm ông Bùi Sỹ Niên, SN 1954, nơi cư trú cuối cùng, ngõ 78/76 đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Bùi Sỹ Niên đã rời khỏi nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không tin tức gì. Nay ông Niên đang ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình. Hoặc ai biết thông tin gì của ông Niên xin báo về theo địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại 0978075032. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhắn tin lần đầu, nếu ông Bùi Sỹ Niên không có mặt thì con gái của ông là chị Bùi Thị Thủy sẽ yêu cầu TAND TP. Thanh Hóa giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

BCL