Chính trị

4 Thứ trưởng được Ban Bí thư chỉ định giữ thêm trọng trách

Trọng Bằng 26/04/2024 - 15:59

4 Thứ trưởng: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính vừa được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, chiều 25/4/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 (mở rộng) sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng ủy Khối.

img_0544.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định cho các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 4 đồng chí: Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng theo thông tin, tại Hội nghị lần thứ 16 này, các đại biểu thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung quan trọng gồm dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024 của Đảng bộ Khối và Báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối quý I năm 2024 và một số văn bản khác.

Trong quý I/2024, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy Khối đã ban hành 156 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực công tác, nhất là việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; kịp thời bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối sớm ban hành và triển khai chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp năm 2024 trong Đảng bộ Khối. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối theo đúng kế hoạch. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng; đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị còn hạn chế; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; số lượng tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý hình sự có xu hướng tăng. Công tác tổng kết, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tại một số đảng bộ còn chưa đảm bảo tiến độ. Báo cáo kết quả công tác định kỳ, báo cáo chuyên đề của một số đảng ủy trực thuộc chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ.

img_0589(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung các văn bản dự thảo trình tại Hội nghị; đồng thời góp ý kiến, bổ sung đánh giá thêm về tình hình vi phạm pháp luật của một số đảng viên và công tác quản lý giáo dục đảng viên để phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và vấn đề định hướng tư tưởng; quy chế phối hợp giữa đảng ủy và ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,… và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong quý II năm 2024.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi sâu sắc của các đại biểu bổ sung vào cội dung các văn bản trình tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung đầy đủ các ý kiến đóng góp, nhất là đánh giá về việc triển khai thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quyết định 2768-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức ở các đảng ủy trực thuộc.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, trong đó chú trọng lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025 - 2030; Kế hoạch tổ chức đại hội các cấp và Đại hội biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025 - 2030; công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.

Trọng Bằng