Sức Khỏe

Bắc Giang: Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

Lê Đại 25/04/2024 - 17:33

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã có nhiều biện pháp để thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực y tế. Trong đó, việc thanh toán viện phí và các giao dịch khác bằng phương thức không sử dụng tiền mặt.

Thực hiện Kế hoạch số 2281/KH-UBND ngày 22/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong tất cả các đơn vị trực thuộc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

anh-tin-ve-ve-dich-vu-y-te-khong-dung-tien-mat.jpg
Khai trương dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa

Từ ngày 16/3/2024 đến ngày 15/4/2024, tổng số 24/24 đơn vị đã thực hiện triển khai. Số lượng giao dịch thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác là 65.902 lượt. Trong đó, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt là 65.161 lượt, tương ứng 98,88%. Giá trị giao dịch thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác là 37.876.956.607 đồng. Trong đó, số tiền thu được của bệnh nhân qua hình thức không dùng tiền mặt là 34.311.921.957 đồng, tương ứng 90,59%.

Các đơn vị của ngành Y tế tỉnh Bắc Giang đã triển khai quyết liệt phương thức thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác bằng phương thức không dùng tiền mặt. Đã chủ động liên hệ với các ngân hàng trên địa bàn, Viettel Bắc Giang, VNPT Bắc Giang để triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đã có nhiều phương pháp như: chia khu vực thanh toán viện phí đối với bệnh nhân nội trú, ngoại trú; bố trí phòng công tác xã hội, đoàn thanh niên để hỗ trợ bệnh nhân thanh toán. Các ngân hàng, Viettel Bắc Giang, VNPT Bắc Giang đã tạo lập được mã QR và đang miễn phí thanh toán tại các cơ sở y tế, tạo thuận lợi cho phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này đã tạo ra những thuận lợi cho người dân khi thanh toán viện phí và các dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Lê Đại