Thông tin doanh nghiệp

Vai trò của Đảng – Đoàn thể tại Tedi sau cổ phần hóa

ThS. Phạm Hữu Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT- CTCP (TEDI) 02/04/2024 - 23:31

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, TEDI hiện nay là Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) tiền thân là Viện Thiết kế GTVT, trực thuộc Bộ GTVT, được thành lập ngày 27/12/1962. Trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, TEDI đã qua hơn 10 lần thay đổi, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, TEDI hiện nay là Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, cảng đường thủy và hàng không.

316-202404022326331.png
Cầu Hoàng Văn Thụ (TP. Hải Phòng), do TEDI thực hiện công tác tư vấn thiết kế, đạt giải thưởng FIDIC PROJECT AWARD 2021

Phát huy truyền thống tập thể Anh hùng lao động và kế thừa các thành tựu đã đạt được trong thời kỳ doanh nghiệp Nhà nước, hiện nay TEDI là một trong số ít đơn vị trong ngành GTVT tiếp tục kinh doanh hiệu quả và duy trì, ổn định các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa. Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được khẳng định và phát huy trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các mặt hoạt động của Tổng công ty. Các tổ chức Đoàn thể vẫn duy trì mọi hoạt động, tiếp tục tạo động lực thi đua lao động sản xuất trong doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Ngay sau khi TEDI hoàn thành công tác cổ phần hóa (năm 2016), bám sát các chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy Tổng công ty đã từng bước cơ cấu lại tổ chức đảng theo hướng tinh gọn, chủ động đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng – Đoàn thể gắn với thực tiễn mô hình Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước; Đảng ủy cùng HĐQT Tổng công ty vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của DN; tiếp tục khẳng định được vai trò, tính tiên phong của tổ chức Đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty.

Với phương châm: “Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là mục tiêu, động lực của tổ chức Đảng”, Đảng bộ Tổng công ty luôn xác định đẩy mạnh sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng trong công ty cổ phần không có vốn Nhà nước. Trong thời gian qua, Đảng ủy đã tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh người đứng đầu doanh nghiệp (Tổng Giám đốc/Giám đốc) đồng thời là Bí thư cấp ủy, các vị trí chủ chốt khác trong doanh nghiệp đều là các đảng viên ưu tú, phát huy tính tiên phong, lãnh đạo toàn diện doanh nghiệp; Thống nhất ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy - HĐQT - Tổng giám đốc và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ngay sau khi tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Đại hội Đảng bộ và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới.Hàng năm, Đảng ủy, HĐQT, các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chương trình chung cả năm đã được xây dựng và thống nhất để triển khai hiệu quả, thiết thực, đảm bảo đúng với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Công tác bổ nhiệm cán bộ trong Tổng công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, TGĐ, Đảng ủy, BTV Công đoàn theo các quy chế phối hợp và các quy định hiện hành. Lựa chọn nhân sự đủ phẩm chất chính trị, tâm huyết với Doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu.

Việc đổi mới chủ trương và thực hiện có nề nếp các quy chế, quy định ngay sau khi hoàn thành cổ phần hóa ở TEDI đã tạo được sự đồng thuận và không chồng chéo trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của bộ máy cán bộ lãnh đạo, người lao động từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên. Hệ thống các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của TEDI vẫn được duy trì hoạt động có hiệu quả, các đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên đều có nhận thức sâu sắc về sự gắn kết giữa xây dựng, phát triển tổ chức với phát triển doanh nghiệp, về quan điểm phát triển bền vững trên cơ sở đảm bảo tính hài hoà giữa thực hiện sứ mệnh và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, quyền và lợi ích của các cổ đông cũng như lợi ích của người lao động. Sau 7 năm cổ phần hóa, các tổ chức Đảng – Công đoàn – Đoàn thanh niên TEDI vẫn tiếp tục được cấp trên ghi nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên xuất sắc toàn diện.

Với sự nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động, TEDI đã vượt qua những khó khăn thách thức ban đầu khi chuyển đổi mô hình và đã có những bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ cả về chất và lượng trong công tác sản xuất kinh doanh. Doanh thu tăng bình quân từ 5-10%/năm. Lợi nhuận tăng bình quân 6-8%/năm. Thu nhập bình quân người lao động tăng 8-10%/năm. Đến năm 2022, TEDI đã bám sát mục tiêu chiến lược đặt ra cho giai đoạn 10 năm đầu (2017-2026), doanh thu đạt trên 1.400 tỷ đồng, cổ tức 23% và thu nhập bình quân của Người lao động trên 20 triệu đồng/tháng/người. Hầu hết các dự án lớn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng của ngành GTVT đều có sự đóng góp công sức và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty.

Đời sống, việc làm, chế độ đối với cán bộ, đảng viên, người lao động được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và tổ chức công đoàn giám sát thường xuyên. 100% người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của người lao động thường xuyên được nâng cấp, cải thiện. Các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường thân thiện, nâng cao sức khỏe cho người lao động. Ghi nhận kết quả đã đạt được, trong 05 năm vừa qua TEDI đã được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng liên đoàn lao động Việt nam, Bộ Lao động thương binh - xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong đó năm 2019 TEDI được VCCI tặng Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”. Năm 2022, nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Tổng công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 “vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn thiết kế các công trình giao thông vận tải, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở giao thông” và UBND Thành phố Hà Nội tặng Cúp Thăng Long. Năm 2023, Đảng bộ TEDI đã vinh dự được Thành ủy Hà Nội biểu dương là Doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đảng tiêu biểu và Quận ủy Đống Đa công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với tầm nhìn chiến lược: “Giữ vững vị trí tư vấn xây dựng GTVT hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và quốc tế” và sứ mệnh của doanh nghiệp là “Khởi tạo giá trị bền vững của mỗi công trình xây dựng”, Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT xác định là hạt nhân chính trị, tiếp tục giữ vững vai trò của tổ chức đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Doanh nghiệp tham gia lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, ứng dụng các thành tựu KHCN trên thế giới, tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc TEDI, chăm lo tốt đời sống của người lao động trong toàn Tổng công ty.

316-202404022326332.jpg

Có thể nói, TEDI đã bước đầu khẳng định được hiệu quả của mô hình hoạt động tư vấn sau cổ phần hóa, kế thừa và phát huy sáng tạo truyền thống tốt đẹp sẵn có với 12 chữ vàng “Đi trước mở đường – Dũng cảm kiên cường – Thông minh sáng tạo” được Bộ GTVT trao tặng. Luôn phát triển bền vững, tiếp tục dẫn đầu trong thị trường tư vấn xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thỏa mãn nhu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng trong nước; đủ khả năng và chủ động tham gia hội nhập, cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế. Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo TEDI cam kết tiếp tục xây dựng và phát triển Tổng công ty, luôn giữ vững là đơn vị tư vấn đầu ngành, vươn tầm quốc tế; khởi tạo giá trị bền vững của mỗi công trình xây dựng, cống hiến cho xã hội nhiều công trình xây dựng mới, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ của thời đại và có tính thẩm mỹ cao, lấy tiêu chí đạo đức Tư vấn và chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của TEDI./.

316-202404022326333.jpg
Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, do TEDI thực hiện công tác tư vấn thiết kế, ‎vừa đạt giải thưởng FIDIC PROJECT AWARD 2023

ThS. Phạm Hữu Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty