Chính trị

Ông Lê Kim Thành làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngọc Mai 02/04/2024 - 16:17

Ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ hôm nay (2/4).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thời gian bổ nhiệm ông Lê Kim Thành là 5 năm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/4/2024.

z5308848179489_ddc0cbb657c90769099c95fffe1fbf08(1).jpg
Ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Theo Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước; giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chiến lược, đề án quốc gia và các giải pháp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...

Ngọc Mai