Nhắn tin

Danh sách 6.630 bị hại được bồi thường theo Bản án hình sự sơ thẩm số 177/2024/HS-ST ngày 27/3/2024 của TAND TP Hà Nội (Vụ án Tân Hoàng Minh)

Tòa án nhân dân TP Hà Nội 28/03/2024 10:57

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 177/2024/HS-ST ngày 27/3/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, về trách nhiệm dân sự đã tuyên buộc bị cáo Đỗ Anh Dũng phải bồi thường 8.643.757.095.520 đồng cho 6.630 bị hại (có danh sách chi tiết kèm theo).

Tiếp tục tạm giữ số tiền 8.646.116.595.520 đồng để thi hành phần nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Đỗ Anh Dũng đối với 6.630 bị hại.

Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 29/3/2024. Danh sách 6.630 bị hại được bồi thường theo Bản án trên được đăng công khai trên Báo Công lý in số 26 ra ngày 29/03/2024 và trên Báo điện tử Công lý tại địa chỉ www.congly.vn. Đồng thời được niêm yết công khai tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

p1-1-.jpg
p1-2-.jpg
p1-3-.jpg
p1-4-.jpg
p1-5-.jpg
p1-6-.jpg
p1-7-.jpg
p1-8-.jpg
p1-9-.jpg
p1-10-.jpg
p1-11-.jpg
p1-12-.jpg
p1-13-.jpg
p1-14-.jpg
p1-15-.jpg
p1-16-.jpg
p1-17-.jpg
p1-18-.jpg
p1-19-.jpg
p1-20-.jpg
p1-21-.jpg
p1-22-.jpg
p1-23-.jpg
p1-24-.jpg
p1-25-.jpg
p1-26-.jpg
p1-27-.jpg
p1-28-.jpg
p1-29-.jpg
p1-30-.jpg
p1-31-.jpg
p1-32-.jpg
p1-33-.jpg
p1-34-.jpg
p1-35-.jpg
p1-36-.jpg
p1-37-.jpg
p1-38-.jpg
p1-39-.jpg
p1-40-.jpg
p1-41-.jpg
p1-42-.jpg
p1-43-.jpg
p1-44-.jpg
p1-45-.jpg
p1-46-.jpg
p1-47-.jpg
p1-48-.jpg
p1-49-.jpg
p1-50-.jpg
p1-51-.jpg
p1-52-.jpg
p1-53-.jpg
p1-54-.jpg
p1-55-.jpg
p1-56-.jpg
p1-57-.jpg
p1-58-.jpg
p1-59-.jpg
p1-60-.jpg
p1-61-.jpg
p1-62-.jpg
p1-63-.jpg
p1-64-.jpg
p1-65-.jpg
p1-66-.jpg
p1-67-.jpg
p1-68-.jpg
p1-69-.jpg
p1-70-.jpg
p1-71-.jpg
p1-72-.jpg
p1-73-.jpg
p1-74-.jpg
p1-75-.jpg
p1-76-.jpg
p1-77-.jpg
p1-78-.jpg
p1-79-.jpg
p1-80-.jpg
p1-81-.jpg
p1-82-.jpg
p1-83-.jpg
p1-84-.jpg
p1-85-.jpg
p1-86-.jpg
p1-87-.jpg
p1-88-.jpg
p1-89-.jpg
p1-90-.jpg
p1-91-.jpg
p1-92-.jpg
p1-93-.jpg
p1-94-.jpg
p1-95-.jpg
p1-96-.jpg
p1-97-.jpg
p1-98-.jpg
p1-99-.jpg
p1-100-.jpg
p1-101-.jpg
p1-102-.jpg
p1-103-.jpg
p1-104-.jpg
p1-105-.jpg
p1-106-.jpg
p1-107-.jpg
p1-108-.jpg
p1-109-.jpg
p1-110-.jpg
p1-111-.jpg
p1-112-.jpg
p1-113-.jpg
p1-114-.jpg
p1-115-.jpg
p1-116-.jpg
p1-117-.jpg
p1-118-.jpg
p1-119-.jpg
p1-120-.jpg
p1-121-.jpg
p1-122-.jpg
p1-123-.jpg
p1-124-.jpg
p1-125-.jpg
p1-126-.jpg
p1-127-.jpg
p1-128-.jpg
p1-129-.jpg
p1-130-.jpg
p1-131-.jpg
p1-132-.jpg
p1-133-.jpg
p1-134-.jpg
p1-135-.jpg
p1-136-.jpg
p1-137-.jpg
p1-138-.jpg
p1-139-.jpg
p1-140-.jpg
p1-141-.jpg
p1-142-.jpg
p1-143-.jpg
p1-144-.jpg
p1-145-.jpg
p1-146-.jpg
p1-147-.jpg
p1-148-.jpg
p1-149-.jpg
p1-150-.jpg
p1-151-.jpg
p1-152-.jpg
p1-153-.jpg
p1-154-.jpg
p1-155-.jpg
p1-156-.jpg
p1-157-.jpg
p1-158-.jpg
p1-159-.jpg
p1-160-.jpg
p1-161-.jpg
p1-162-.jpg
p1-163-.jpg
p1-164-.jpg
p1-165-.jpg
p1-166-.jpg
p1-167-.jpg
p1-168-.jpg
p1-169-.jpg
p1-170-.jpg
p1-171-.jpg
p1-172-.jpg
p1-173-.jpg
p1-174-.jpg
p1-175-.jpg
p1-176-.jpg
p1-177-.jpg
p1-178-.jpg
p1-179-.jpg
p1-180-.jpg
p1-181-.jpg
p1-182-.jpg
p1-183-.jpg
p1-184-.jpg
p1-185-.jpg
p1-186-.jpg
p1-187-.jpg
p1-188-.jpg
p1-189-.jpg
p1-190-.jpg
p1-191-.jpg
p1-192-.jpg
p1-193-.jpg
p1-194-.jpg
p1-195-.jpg
p1-196-.jpg
p1-197-.jpg
p1-198-.jpg
p1-199-.jpg
p1-200-.jpg
p1-201-.jpg
p1-202-.jpg
p1-203-.jpg
p1-204-.jpg
p1-205-.jpg
p1-206-.jpg
p1-207-.jpg
p1-208-.jpg
p1-209-.jpg
p1-210-.jpg
p1-211-.jpg
p1-212-.jpg
p1-213-.jpg
p1-214-.jpg
p1-215-.jpg
p1-216-.jpg
p1-217-.jpg
p1-218-.jpg
p1-219-.jpg
p1-220-.jpg
p1-221-.jpg
p1-222-.jpg
p1-223-.jpg
p1-224-.jpg
p1-225-.jpg
p1-226-.jpg
p1-227-.jpg
p1-228-.jpg
p1-229-.jpg
p1-230-.jpg
p1-231-.jpg
p1-232-.jpg
p1-233-.jpg
p1-234-.jpg
p1-235-.jpg
p1-236-.jpg
p1-237-.jpg
p1-238-.jpg
p1-239-.jpg
p1-240-.jpg
p1-241-.jpg
p1-242-.jpg
p1-243-.jpg
p1-244-.jpg
p1-245-.jpg
p1-246-.jpg
p1-247-.jpg
p1-248-.jpg
p1-249-.jpg
p1-250-.jpg
p1-251-.jpg

Tòa án nhân dân TP Hà Nội