Chính trị

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Duy Tuấn 27/02/2024 - 23:47

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026.

pctntanh.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

* Trước đó, sáng 19/2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Trương Hải Long- Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Anh-Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để HĐND tỉnh bầu.

Các đại biểu HĐND sau đó đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kết quả, ông Nguyễn Tuấn Anh trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu 65/66 (đạt tỷ lệ 98,48%).

Duy Tuấn